Všetky národy budú ma nazývať šťastnou...

Všetky národy budú ma nazývať šťastnou...

O deväť mesiacov sú Vianoce. O deväť mesiacov budeme sláviť narodenie Krista. Sústreďujeme sa na pôst. Pripravujeme na Veľkú noc, na smrť a vzkriesenie Božieho Pomazaného. A práve v tejto dobe máme príležitosť pripomenúť si tú radostnú udalosť, bez ktorej by nebolo ani Veľkej noci, bez ktorej by nebolo ani Vianoc. Udalosť, kedy na svet prišiel anjel, aby oznámil jednej mladej žene: „Ajhľa, počneš a porodíš syna.“

Práve v tom okamihu sa dozvedáme, kto vlastne príde na svet, kto tu bude medzi nami chodiť, vyučovať, uzdravovať, kto bude žiť a umierať za nás- Ježiš, Syn Boží. Boh si vybral obyčajnú veriacu ženu, aby sa stala matkou jeho syna. Možno takú, ako si aj ty milá sestra. A vybral obyčajného muža, akým je hocktorý veriaci muž, aby Božieho Syna miloval, vychovával, učil remeslu ako skutočný otec.

Nenarodili sa v paláci, neboli slávni, aby sa im ľud klaňal a obdivoval ich. Mali svoje ťažkosti, trpeli nedostatkom, možno niekedy pochybovali o viere, o Bohu, cítili sa sami... Ale čokoľvek Boh povedal, Mária aj Jozef urobili.

Po tom, ako sa Mária dozvedela, že bude matkou, po tom, čo uvidela Alžbetu, svoju príbuznú, ktorá bola neplodná, ale počala, chváli Mária Hospodina. Chváli Ho, že nezabudol na Svoj ľud, že im, ako aj nám, zosiela Záchrancu.

Mária vzdáva chválu Hospodinovi, pretože On, Mocný, s ňou učinil veľké veci. Pretože všetky pokolenia budú pamätať na to, čo vykonal a že ona toho smela byť súčasťou: „Velení moja duša Pána a môj ducha sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď , ajhľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky národy.“

Mária nemyslí len na seba a neďakuje len za seba. Nevyvyšuje sa, že na jej meno budú pamätať národy. Ďakuje za Božiu vôľu, že sa rozpomenul na svoj ľud, že ani v ťažkých časoch na nich nezabudol a neopustil ich.

Slová, ktorými Boha chváli, sú slová Žalmov. Podobné slová, akými Boha chválila Anna, matka Samuela, Božieho služobníka, Alžbeta, matka Jána Krstiteľa. Mária, ale i Alžbeta a Anna a všetky ženy starej zmluvy, ktoré stratili svoju nádej, že budú matkami, chvália Hospodina, lebo našli v jeho očiach milosť. On ich urobil šťastnými, obdaroval ich radosťou.

Preto budú Máriu blahoslaviť všetky pokolenia. Lebo Boh si ju vyvolil a urobil ju veľmi šťastnou. Budú na ňu pamätať, pretože ukázala, čo to znamená dôverovať Bohu. Aj keď nevidela - uverila. Aj keď vedela, že nie je vydatá a čaká ju smrť ukameňovaním, dôverovala Bohu. Lebo keď Boh povolá, dá aj cestu.

Mnohé ženy sú dnes v situácii, keď nosia pod srdcom dieťa, no neberú to ako Boží dar, ale ako príťaž. Možno sú vydaté, no možno sú slobodné. Cítia, že ostali na materstvo sami. Možno sa boja. A možno nechcú meniť svoj životný štýl. Otec dieťaťa sa nezachoval ako Jozef, ale obrátil sa žene aj dieťaťu chrbtom, možno je dokonca neznámy.

Rodina už dvíha zo zeme kamene, aby sa tak zbavila hanby.

Prichádza strach, opustenosť, beznádej a zlé rozhodnutia. Ale Boh matky neopúšťa. Ani vtedy, ak sa matkami stali zo svojej hlúposti či naivity.

Máriu postavil pred ťažké rozhodnutie, ktoré ohrozilo jej život. Doslova ju vystavilo hrozbe smrti.

 Ale Mária dôverovala Bohu. Verila slovám anjela. Plne sa odovzdala do Božej vôle a pod Božie riadenie. A Boh ju neopustil. Nenechal ju v tom samú, lebo prehovoril aj k Jozefovi. Žiadnu ženu nenechá Boh na materstvo samotnú, On neopustí žiadnu matku jeho syna či dcéry.

Dieťa nie je matkin majetok, je to Boží milovaný a vykúpený syn či dcéra. Aj keď sa nepočalo z Ducha Božieho, Boh mu dáva dych života, On mu dal život a len On má právo vziať si ho späť. Boh ho bude chrániť. Bude sprevádzať jeho matku.

Blahoslavme Mária, lebo dôverovala Bohu. Aj keď sa cesta, na ktorú nás Boh posiela, zdá zložitá a vyhliadky, tak ako Máriine, nevyzerajú ružovo, dôverujme Bohu. Vzdávajme mu vďaku a chválu, že vzhliadol na naše poníženie. Naše mená síce nebudú zapísané v Biblii, ako to Máriino, ale budú zapísané v Knihe života. Aj my sme našli milosť u Boha. My sme tí, ktorých vyslobodil z pazúrov smrti a sľubuje im večný život. Toto všetko máme len vďaka tomu, že sa na tento svet narodil Boží Syn. Vďaka tomu, že žena, ktorú Boh vyvolil za matku Svojho Syna, neprotirečila Bohu, nekonala proti Bohu ale dôverovala mu. Tak sa stala matkou Božieho Syna. Mária, ktorú všetky národy zeme budú volať blahoslavenou, lebo ona je šťastná v Bohu...

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.