TROJICA - NEPOCHOPITEĽNÉ MYSTÉRIUM

TROJICA - NEPOCHOPITEĽNÉ MYSTÉRIUM

Stáť pred Tajomstvom a uvažovať o Ňom je už samotným prejavom Božej milosti, ktorá prichádza v ústrety ľudskej hriešnosti, aby nám "Ono" čosi zo seba poodhalilo. Aby nám ukázalo "aké je" a "kým je". Že je Neopísateľné, Nepochopiteľné, Nedefinovateľné a predsa nám také Blízke vo svojom Slove.

"Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú..." (1J 5, 7)

Dívať sa na toto Tajomstvo svojim srdcom a prežívať v jeho hĺbke tú skutočnosť, že je tu "Niekto", kto ma k sebe pozýva kvôli spoločenstvu lásky s Ním, je asi to najvznešenejšie, čoho možno byť svedkom. Je to niečo, čo má hlbší zmysel pre moju existenciu a moje smerovanie.

Predstúpme vo svojom JA pred toto Tajomstvo a dovoľme Mu, aby sa nás dotýkalo a premieňalo. Kiež nás toto zastavenie sa pred Ním naplní Božím pokojom, vďačnosťou za Jeho dobrotu a posilní v našej "pochabej" viere v Neho.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.