SVÄTODUŠNÉ SVIATKY - VIAC AKO LEN SPOMÍNAŤ

SVÄTODUŠNÉ SVIATKY - VIAC AKO LEN SPOMÍNAŤ

Slávnosť zoslania Ducha Svätého je udalosť plná dynamiky, prevratu, prudkosti a zmien. Deň, kedy boli učeníci Krista svedkami čohosi veľkolepého a ľudskými slovami ťažko opísateľného. Predtým ustráchaní a nesmelí a neskôr plní nadšenia a radosti pre Božie veci.

Neraz oduševnene v našich kostoloch spievame náš predspev: "...zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil...". Kladiem si otázku: Čo ak by naozaj Duch Boží na nás zostúpil a zapálil by naše srdcia? Čo by sa potom dialo? Aké by boli naše reakcie? A vôbec, sme na to pripravení, aby medzi nami takto konal Boží Duch svoje dielo? 

Ak ako cirkev iba spomíname na slávnosť Letníc, potom strácame zmysel pre prítomnosť a budúcnosť. To nie je iba o pripomínaní dávnej Božej činnosti. Boh je stále aktívny a som presvedčený, že túži konať svoje dielo vo svojej cirkvi aj dnes. Veď Písmo hovorí: "Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha." (J 3, 8)

Nech prežijeme udalosť zoslania Ducha Svätého nielen v spomienke na to, čo sa udialo v Jeruzaleme, pretože tak ostaneme iba ako "pasívni" pozorovatelia nič z toho nemajúci, ale buďme pripravení na Jeho konanie, aby sme boli "aktívnymi" svedkami a nositeľmi Božieho impulzu. Kiež budeme i my viacej duchovne nadšení, kiež i nám zahoria srdcia pre Ježiša Krista ako emauzským a kiež i my budeme smelší v službe a svedectve pre Božiu vec v našej spoločnosti.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.