R.O.R. ako služba blížnemu

R.O.R. ako služba blížnemu

„Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“ (Gal 5,14)

Predstavujte si teraz so mnou. Koľkých ľudí ste od marca videli bez rúška (v nadpise tohto zamyslenia prvé R) alebo takých, ktorí ho mali nasadené pod nosom či pod ústami? Na miestach, kde bolo jeho nosenie povinné (napríklad aj v chrámoch). Toto sa dá pomerne ľahko vyhodnotiť. Už ťažšie odhadneme dodržiavanie odstupov 2 metre (v nadpise skratka O). A ešte ťažšie to, ako kto dodržiaval v nadpise tretie písmeno R (dôkladné umývanie či dezinfekcia rúk).

Na koľko percent odhadujete porušovanie týchto povinných opatrení na Slovensku?

Presné percento si netrúfam vysloviť. No je oveľa, oveľa vyššie, ako (ZATIAĽ) pozitívne na COVID – 19 testovaných. Žiaľ, mnohí nerešpektujeme nariadenia autorít. A ohrozujeme tým predovšetkým iných. Súčasne sa ale často bijeme do pŕs, akými sme Luteránmi.

To sa pokúsim teraz využiť pri apelovaní na nás. Martin Luther v čase morovej epidémie nabádal, aby sa ľudia ľahkomyseľne nevystavovali nebezpečenstvu. OBHAJOVAL VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCKE OPATRENIA, ako napríklad karanténu.

A ako čítam v zborovom časopise Trenčiansky Evanjelik, doslova hovoril: „Budem sa vyhýbať miestam a osobám, kde moja prítomnosť nie je potrebná, aby som sa nenakazil a tým náhodou nespôsobil, že sa iní nakazia a tak im spôsobím smrť v dôsledku mojej nedbanlivosti.“ V tejto vete vidím príkladné riadenie sa v úvode uvedeným veršom z listu Galatským.

O dva a pol storočia neskôr, v dobách na Dolnej zemi pôsobiaceho osvietenského reformátora - evanjelického farára Samuela Tešedíka - opäť zúrila morová epidémia. Ten rázne odsudzoval, že proti moru sa bojuje iba modlitbami, bez prísneho dodržiavania predpisov proti jeho šíreniu. Tento rok uplynie dvesto rokov od jeho smrti. Pripomeňme si túto vzácnu osobnosť našej cirkvi i tým, že naplníme odkaz týchto jeho myšlienok.

V úvode prvých Služieb Božích po uvoľnení opatrení v rámci končiacej jarnej vlny pandémie som v našom chráme vyzval, aby sme ďalej dodržiavali pravidlá R.O.R., hlavne nosili rúška. Zopakoval som to aj v príhovore počas Slávnosti konfirmácie. Snažil som sa ísť v tomto príkladom. Nie veľmi úspešne. Nitra je už na epidemickom semafore dlhšie „červená“ a vidíme hrozivé čísla druhej vlny. A budeme mať opäť zatvorené kostoly. Mnohým sa opatrenia nepáčia. Ale nezapríčinili sme si to hlavne sami?

Záverom chcem ako podstatné posolstvo vysloviť povzbudenie. Veď kresťan je v prvom rade človekom nádeje. Osvojme si preto znovu a v plnosti 14. verš 5. kapitoly listu Galatským. Veď naplnením zákona je láska (Rímskym 13, 11). V tomto duchu obrátení, vykročme s Božou pomocou, dôsledne plniac aj pravidlo R.O.R., do ďalších dní nášho putovania. A myslime hlavne na blížnych. 


Snímka: Ján Čorba

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.