PYŠNÁ VS POKORNÁ MÚDROSŤ

PYŠNÁ VS POKORNÁ MÚDROSŤ

Čítajme - Prísl. 3, 5-6

V čo dúfame? Vo svoje vedomosti? Znalosti? Známosti? Google? Že to predsa len všetko zvládneme, vynájdeme sa, vykľučkujeme? Isteže, Boh nám dal rozum, myseľ aj zodpovednosť rozhodovať, len popri tom všetkom, ako si v ére osvietenstva a rozumu myslíme, že sme pomaly „bohovia“ a veríme v seba a svoje schopnosti, zabúdame na „malý detail“ o ktorom veľmi jasne hovorí Pán Ježiš: „Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil?“ Luk 9, 25

„Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom.“

Dôvera - dúfanie v Boha z celého srdca predstavuje opak pochybností o Bohu a o Jeho slove. Je základom nášho vzťahu s Bohom a zakladá sa na predpoklade, že Boh je dôveryhodný. Ako Božie deti si môžeme byť istí, že nás Nebeský otec miluje  a verne sa o nás bude starať, povedie nás správnou cestou, bude nám dávať milosť a naplní aj pri nás svoje zasľúbenia. V najťažších okamihoch života môžeme svoju cestu dať úplne do Božích rúk a dôverovať Mu, že bude konať v náš prospech.

„nespoliehaj sa na svoju rozumnosť“

-          naše porozumenie je obmedzené, mylné  často chybné.  „Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, 18zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou svojich sŕdc;“ Ef. 4, 17-18 – preto musí byť naša myseľ „osvietená“ Božím slovom a vedená Božím Duchom.

-          namiesto spoliehania sa na vlastný úsudok, by sme sa oveľa častejšie mali modliť za Božiu múdrosť a vôľu vo všetkých svojich rozhodnutiach a životných cieľoch.

„Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky“

-          vo všetkých svojich aktivitách, plánoch a rozhodnutiach by sme mali poznávať  Boha ako Pána a Jeho vôľu ako svoju najvyššiu túžbu.

-          Každý deň musíme žiť v blízkom a dôvernom vzťahu s Bohom a vždy od neho s vierou očakávať vedenie a smerovanie – „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“ Fil. 4,6

-          Boh nám zasľubuje, že pokiaľ tak budeme robiť, urobí našu cestu priamou. To najdôležitejšie je, že aj keď budeme niekedy prežívať „údolie smrti a bolesti“, ON tam bude s nami, Jeho prítomnosť a ochrana sa od nás nevzdiali. A to úplne stačí, tým mame všetko.

Čítajme s modlitbou Prísl. 9, 10 a Jak. 3, 13-18

pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=jzSxdpYbG94

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.