Pokáním sa nám otvárajú dvere Veľkej noci

Pokáním sa nám otvárajú dvere Veľkej noci

Prírodné katastrofy zasahujú rozličné krajiny. Ale v najnovšom čase prepukla na celom svete nebezpečná choroba Covit-19. Strach zachvátil všetkých ľudí. Neistota z pandémie obklopuje celé človečenstvo. Ani tí najväčší odborníci nedokážu určiť jej rozmer. Vlády robia dobré opatrenia, aby sa čo najmenej šírila. Lenže ani ony ju nezastavia. To nie je v ľudskej moci. Hoci ľudia čokoľvek robia na záchranu ľudstva.

Ale musíme si uvedomiť, že tento svet má riadiacu silu. Z moci Božej povstal tento svet a Pán Boh ho aj udržuje a chráni. Ale Pán Boh požaduje aj rešpekt, rešpekt pred Ním. Všetkým ľuďom tejto zeme dal nariadenie, Božie prikázania, podľa ktorých ľudia majú žiť.

Ale už Biblia je plná dôkazov, ako ľudia Pána Boha neakceptovali, radšej sa riadili svojou vôľou a ako Biblia hovorí: robili to, čo je zlé pred Pánom Bohom. Biblia toto zlo označuje hriechom. A keď nebrali do úvahy ani Božie napomenutie, Pán Boh zasiahol. Vieme, potopa zničila svet. Keď ľudská nemravnosť dosiahla vrchol, zničil dve mestá Sodomu a Gomoru. O tom jasne hovorí 1. kniha Mojžišova 18, 20. Alebo keď sa židovský národ dostal do zajatia, židia si uvedomili, že ich Pán Boh navštívil trestom.

A treba sa aj nám zamyslieť nad tým, či sa v dnešnej dobe neodstránil Pán Boh zo života ľudí. Či dnešné ľudstvo, ako rastie po ekonomickej, kultúrnej alebo hospodárskej oblasti, či neodhodilo Božie prikázania a tak hriech sa stal pre človeka teraz neznámym pojmom alebo priam výsmechom. V pokání treba aj nám priznať: zhrešili sme, lebo sme nekonali to, čo je milé Pánu Bohu.

Ale Pán Boh je aj milostivý, odpúšťajúci Otec. Aj blížiace sviatky nás na to upozorňujú. Keď sa táto pandémia pominie, tak vráťme sa do svojich kostolov. Skloňme sa pod Kristovým krížom a povedzme úprimne: Kriste, Ty si vzal všetky naše hriechy a vyniesol si ich na Golgotský kríž. Smrťou si zaplatil za nás, aby nám bol odpustený hriech. Prosím zmiluj sa aj nad nami všetkými.

A veľká noc, je dôkazom veľkej Božej milosti, ktorú nám Pán Boh vyjavil, keď vzkriesil z mŕtvych svojho milého Syna na dôkaz, že Jeho láska prevýšila všetky lásky, lebo vzkriesením Pána Ježiša potvrdil, že vzkriesenie Pánovo je aj našim vzkriesením.

Tak teda vráťme sa do toho náboženského života, života viery a Veľkú noc zasväťme Jemu, svojmu Bohu.

Zároveň vyznajme: Pane zhrešili sme. Ale zmiluj sa aj nad nami, ktorí sme stratili smer k Tebe. A z hĺbky srdca Mu kresťania zaspievajme: Živý je Ježiš, môj Pán... A tak veríme, že Pán dá liek aj na zastavenie terajšej pohromy.

Toto je Veľká noc!

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.