OVCE BEZ PASTIERA

OVCE BEZ PASTIERA

Čítajme Ev. Matúša 18, 12-14

Pripomeňme si dnešný deň otcov vo vzťahu otcovstva a výchovy v jednom peknom a výstižnom prirovnaní.

Deti sú ako ovce. Sú na ceste k nezávislosti, a zatiaľ ich poháňa mladosť a energia — ale ohrozuje ich nedostatok skúseností.

Čo robí pastiersky otec? Resp. čo by mal robiť?

1.       Dohliada — Tak, ako pastieri vedia, kde sú ich ovce, tak otcovia vedia, kde sú ich deti . . . fyzicky, vzťahovo, aj duchovne. (alebo by vedieť mali) Vďaka BOHU za Pána Ježiša ako dokonalého a dobrého pastiera, ktorý nikdy svoje Božie stádo neopúšťa ale sa oň dokonalo stará.

2.       Tvorí stádo — Pastieri držia svoje stáda pohromade. Otcovia majú rovnakú povinnosť, a tá začína tým, že zostávajú so svojimi manželkami. Nemôžeš udržať svoje malé ovce pohromade, ak dopustíš, aby sa dve veľké oddelili.

3.       Kŕmi — Pastieri sú prvotnými živiteľmi ovcí. Otcovia sú nimi pre svoje deti. Otec by nikdy nemal byť povaľačom . . . obzvlášť nie kresťan. Okrem zabezpečenia fyzických potrieb musia otcovia svojim deťom venovať bezhraničnú, bezpodmienečnú lásku a tiež im poskytnúť im duchovný pokrm. Pán Ježiš nás, ako svoje ovečky „vodí na zelené pastvy a k osviežujúcim vodám.“Žalm 23

4.       Stráži — Pastieri robia všetko, čo je potrebné na to, aby zahnali preč kohokoľvek a čokoľvek, čo môže ublížiť ich ovciam alebo ich zviesť z cesty. Otcovia strážia svoje deti pred vonkajšími hrozbami a vyhýbajú sa ublíženiu im hnevom, bezohľadnosťou alebo nedbalosťou.

Možno mnohí máme veľmi negatívne skúsenosti s výchovou našich pozemských otcov, mnoho zranení, možno sa mi tápeme vo výchove, alebo premýšľame, kde sme urobili, či robíme chybu. Prednesme to v pokore pred nebeského Otca, ktorého môžeme vďaka Pánovi Ježišovi volať dôverne „ABBA OTČE.“ Gal.4,6-7 A našťastie pre nás, ON má moc uzdraviť naše zranenia a všetko, čo nám bolo spôsobené zlyhaniami našich vlastných otcov, ON nám dáva silu im odpustiť a nadto všetko ich milovať a ctiť.

Čítajme s modlitbou  list Efezským 6,4

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.