ODKIAĽ MI PRÍDE POMOC?

ODKIAĽ MI PRÍDE POMOC?

Žalm 121

Kam zaletí naša prvá myšlienka, keď sa nám zrazu prihodí niečo ťažké, postihne nás náročná skúška, tragédia. Verím, že „pozdvihujeme oči“ správnym smerom. 

V takýchto situáciách si aj mnohí neveriaci vedia spomenúť na Boha. Vidím tu v reakciách ľudí štyri postoje.

1.       Ešte viac sa zatvrdia a úplne odmietnu Božiu pomoc.

2.       Rúhajú sa Bohu, hnevajú sa na Neho, zlorečia a zo všetkého, čo prežívajú vinia Jeho

3.       Použijú Boha ako barličku. Keď je zle, bolesť, problém, rýchlo Ho hľadajú, modlia sa, ale potom, keď problém prejde, nepotrebujú HO!

4.       A potom sú tu tí, ktorí hľadajú Hospodina celým srdcom, vložia s dôverou do Neho svoju nádej a svoj život – ako náš žalmista

„Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc?  Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem.“121,1-2

                Hlboké, osobné vyznanie a uistenie. „Odkiaľ mi príde pomoc?“ Nie sú to v prvom rade priatelia, rodina, peniaze, lekári. toto všetko si Boh samozrejme môže použiť, ale nemôžeme dovoliť, aby sme  na túto pomoc pozerali ako na konečný „zdroj pomoc v živote“. Táto pozícia patrí iba Bohu, veď „On učinil nebo i zem.“ On nás neraz zastavuje tým, že milostivo siahne na naše falošné istoty, ak im príliš zveríme svoj život a nádej, ak nám to môže odviezť od večnosti.  Boh je ten, ktorý nám dáva všetko potrebné: Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.“Fil.4,19 Keď Boh hovorí že všetky, myslí tým všetky – samozrejme svojím časom a spôsobom, ale vždy robí všetko v náš prospech, ako milujúci Otec.

                Pisateľ mal s Bohom, ktorému veril, dôležitú osobnú skúsenosť: „Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochranca nedrieme. Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela. Hospodin je tvojím ochrancom, Hospodin ti je clonou po pravici; .slnko ťa vo. dne neraní úpalom ani mesiac v noci.“ 121,4-6 Kráľ Dávid mal podobnú skúsenosť a na Jeho živote vidieť, že to „fungovalo: Stále si staviam Hospodina pred seba /“Pána mám vždy pred očami“RKC/; keď mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí.“Ž.16,8-9

                Tieto slová nám dávajú do každého momentu nášho života istotu, že BOH nikdy nezaspí, ani si „nezdriemne“ a preto sa nestane, že tým niečo dôležité prehliadne alebo zamešká. ON s láskou nad nami „bdie“ ako milostivý a starostlivý Otec.

„Chrániť ťa bude Hospodin pred každým zlom, On bude chrániť tvoju dušu.“ To, čo každý z nás tak veľmi potrebujeme, je nájsť „pokoj pre naše duše“, utýrané a strápené, uštvané a zahltené. Preto máme stále otvorené dvere k nášmu Spasiteľovi Pánovi Ježišovi, ktorý nás volá: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše.“Mat.11,28-29

Náš Boh a Pán chce a túži „chrániť naše vchádzanie i vychádzanie.“ To je to najlepšie, čo sa nám v živote môže stať. Dovoľme MU tu.

Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=pqxSFZePbDU&list=RDpqxSFZePbDU&start_radio=1

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.