NÁŠ NEPRIATEĽ

NÁŠ NEPRIATEĽ

Prečítajme si dnes ešte raz verše z 1Pt. 5, 8-9: „Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete.“

A hľadajme pri sebe odpovede na otázky

1.       Čo pre mňa znamená „bdieť“?

2.       Vnímam (verím tomu) že diabol je aj môj protivník, že po mne reálne ide? Ak áno ako?

3.       Revúci lev  - vo čom sa cítim zastrašovaný/á? Kde vnímam iracionálny strach a obavy? Kde vnímam poviazanie či útlak? Kde mám dojem, že nechávam otvorené dvere (prehrávam s hriechom?)

4.       Vládzem sa „vzoprieť“, či prehrávam?

5.       Aká je vlastne moja viera? Pevná, alebo veľmi labilná? – čo moju vieru buduje a upevňuje?

 

Nepriateľ  je silný,  jeho stratégiou je bojovať proti nám a zničiť nás, ako hovorí Pán Ježiš: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil.“J.10,10 Sme uprostred boja o srdcia, mysle a životy každého jedného z nás. Za každú cenu. A má na to moc a prostriedky. Nenávidí nás  a má s nami strašné plány.

Po prvé chce ti ukradnúť vedomie významu večného života.  Chce ťa zamotať do vlastných problémov a okolností, aby si nezasiahol životy iných ľudí. Tak nebudeš pre neho znamenať žiadne nebezpečenstvo. Chce ťa okradnúť a ovocie Ducha (Gal.5,22-23) Preto sa každým útokom snaží odvrátiť tvoj pohľad od Krista a obrátiť ho na teba a tvoje problémy.

Po druhé satan ťa chce zabiť. Nemôže to ale urobiť bez Božieho dovolenia a preto ťa bude navádzať, aby si to urobil/a miesto neho. Koľkí ľudia okolo teba pomýšľajú na samovraždu a uverili, že to je pre nich jediné východisko? Stratili nádej, že môžu byť či pre Boha alebo niekoho iného ešte užitoční.

po tretie nepriateľ chce zničiť naše vzťahy. Koľkí sme ochromení vďaka tomu, že máme porušené vzťahy v manželstve, v rodinách, priateľstvách? Ale pozor, diabol je bezzubý lev. Moc mu odobral Ježiš Kristus na kríži – Kol.1,13. Máme  sa mu postaviť „pevní vo viere“. Ak je to pravda, prečo sa tie veci dejú? PRETOŽE SME BOLI OSLOBODENÍ OD MOCI TEMNOSTI, ALE NIE O JEHO PRÍTOMNOSTI. Majme na pamäti, že  „celý svet leží v moci zlého“/1J.5,19/ Satan je síce porazený, ale jeho moc spočíva v klamstve, pretože „Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.“J.8,44

Pred dávnejším časom, v nedeľu 15.3. sme premýšľali o našej identite v BOHU, KTO SOM A ČO MÁM V JEŽIŠOVI KRISTOVI.

Práve istota a vedomie tento našej identity a postaveniu nám dáva autoritu a moc odrážať satanové útoky. Všetko máme a môžeme „víťazne prekonávať skrz toho, ktorý si nás zamiloval.“Rim.8,37

Preto sa opäť budeme vracať k tomu, kým sme v Kristovi a čo o nás hovorí Božie slovo. Toto pochopenie a poznanie je kľúčové k životu v Božom víťazstve a v Božej blízkosti. Už nemusíme veriť klamstvám sveta a diabla, veď máme výzbroj, aby sme odolali nepriateľom útokom. Verím, že keď týmto spolu prejdeme, pochopíme, že stojíme na strane víťaza a že môžeme viesť úspešný boj. Že zažijeme, čo to znamená byť slobodný, vytrhnutý z väzenia a moci zlého. (inšpirované knihou J. Logana „ako získať späť, čo si privlastnil nepriateľ“)

 Čítajme s modlitbou: list Kol.1,13-20; list Efezským 6,10-18

S úctou a modlitbou za nás Stanislav Kocka