Nádej

Nádej

Všimli sme  si niekedy, že keď chválime  Boha, máme viac nádeje? Nádej a chvála idú ruka v ruke. Ďakujme Bohu za niečo. Teraz. Ak máme málo nádeje, zlepší sa to! Nádej je voľba. NEUSTÁLE SA ROZHODUJME PRE NÁDEJ, NIE PRE ZÚFALSTVO. Nemôžeme byť aj plní nádeje aj zúfalstva. Je to naša voľba. Boh je dôveryhodný. Boh je DOBRÝ.

„Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti zvrhlíka a násilníka!...Ja ťa však stále očakávam a stále viac ťa budem chváliť." Žalm 71, 4.14

Boh môže naplniť všetky naše túžby. Ak máme sklony k depresii, opýtajme sa sami seba: „Dúfam v niečo iné, než v Boha?“ Nič viditeľné neposkytuje skutočnú nádej. Keď dúfame v ľudí, alebo veci, či udalosti, budeme sa nakoniec cítiť sklamaní, zranení, neuspokojení.

Čakanie je náročné. Hlavne v dnešnej rýchlej, instantnej dobre, kde sme sa naučili mať všetko a hneď. Po čom zatúžime, to si chceme hneď aj splniť. A mnohokrát neriešime, či tie túžby sú správne a majú dobrý motív, jednoducho to chceme a tomu podriadime všetko ostatné. Všetky naše túžby môže splniť jedine Boh!

„No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, 4 vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. 5 A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.“ Rim.5, 3-5

Nepriateľ - Satan - ti šepká do ucha: „Nikto nechápe, ako sa beznádejne cítiš.“ Toto je LOŽ. Ak tomu veríš, otváraš dvere tomu, čo ti ublíži. Nerob to! VEĎ NIE si sám, nie si sama. Myslíš si, že Boh ti nerozumie? Že Ho možno už unavuje počúvať, že tvoje srdce je zlomené? Tak tomuto NIKDY never. Miluje ťa NAPLNO, na 100% a stále. Dá ti silu pokračovať. Dokonca ťa posilní! Človek hovorí: „Zdá sa, že niektoré veci Boh nemôže dokázať.“ To je ale dosť krátkozraké, však? Napriek tomu sme obeťou tejto lži. Pravidelne a dôrazne musíme prehlasovať, že „žiadny cieľ nie je pre Boha nedosiahnuteľný.“ Tvorcu vesmíru nemožno poraziť. On vie najlepšie! Tento druh viery dáva nádej!

Jób mal svoj tvrdé životné skúsenosti, ale nakoniec s uznaním a istotou mohol povedať: „Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť.“ Jób 42, 2 či ako píše ekumenic. preklad: „Spoznal som, že môžeš všetko, a že nijaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný.

Čítajme a premýšľajme nad týmto Božím slovom:

„Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neunaví sa, neustane, jeho múdrosť nemožno preskúmať. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“ Iz. 40, 28-31

Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=mk_3aN8FiB4&list=RDGMEMMib4QpREwENw3_jAc0YgNw&index=2

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.