Nádej

Nádej

Aj keď v dnešných dňoch sa ku nám dostáva veľa negatívnych správ, verme, že Boh je s nami. On nás neopustí ani v tejto situácii. Aj keď sa nemôžeme spoločne stretávať a povzbudzovať sa, tak aspoň vymoženosti tejto doby nám to dovoľujú. Chcela by som nás povzbudiť, aby sme mysleli v modlitbách na svojich blízkych, priateľov, starých, chorých, lekárov. Prosme Trojjediného Pána Boha o pomoc a zmilovanie, aby sa aj táto situácia upokojila. Aj v žalme 130 môžeme čítať:

Z hlbokosti srdca k Tebe volám Hospodine,

Pane počuj môj hlas, nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia.

Pán Boh čaká na každého z nás chce počuť hlas všetkých nás.

Na tento svet prišla skúška, ktorú by sme mali zvládnuť. Ale my sami sme na to slabí. Jedine s Božou pomocou dokážeme prekonať aj tento Corona vírus. Tento čas ktorý prišiel, by sme mali využiť aj na zamyslenie sa nad sebou, nad svojím životom. Čo je zlé by sme mali opraviť a naše srdce by sme mali odovzdať Pánu Bohu. Iba tak môžeme stáť pevne s ním a byť Jeho poslom tu na zemi. Každý jeden z nás môže byť prínosom pre niekoho. Aj keď teraz sme uzatvorení vo svojich domovoch môžeme sa viac zblížiť so svojimi rodičmi alebo súrodencami na ktorých v tejto hektickej dobe nemáme veľa času. Využime tieto chvíle so svojimi deťmi. Prečítajme im nejaký biblický príbeh, opýtajme sa ich čo ich trápi, ako sa majú.

Možno nám Pán Boh dal tento čas aj preto, že vidí že žijeme rýchlo, pohltení rôznymi povinnosťami a na rodinu nám čas neostáva. Myslím si, že aj táto ťažká chvíľa môže byť prínosom. Určite sa môžeme v kľude zamyslieť a usporiadať si svoje priority.

Prajem si sestry a bratia, aby sme využili rozumne tento čas. Aby sme prišli na to, že Boh je ku nám milostivý a že keď na nás dopustil aj takúto chorobu je to len z lásky ku nám. Buďme trpezlivý a vytrvajme v pevnej viere a tá nech nás sprevádza aj v tieto dni.Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.