Môj Pán ma pozval ku stolu svojmu, to pretože On rád ma má...

Môj Pán ma pozval ku stolu svojmu, to pretože On rád ma má...

O podobe Večere Pánovej toho bolo napísané mnoho. Pri čítaní článkov o Večeri Pánovej sa mi v mysli vynoril obraz Večere Pánovej – tak, ako som ju zažila veľakrát. Na tieto chvíle spomínam s úctou a láskou. Akoby sa predo mnou otvorilo akési okienko do cirkevného zboru v Klenovci.

Prebudili sme sa do krásneho, požehnaného nedeľného rána. Na klenovské vŕšky svietilo slnko a pomáhalo ľuďom zvolávať ľudí do chrámu. Už pohľad z okna vyzýval k oslave Stvoriteľa. Na klenovských vŕškoch sa beleli chrbty ovečiek. Tento obraz by som dokázala pozorovať veľmi dlho. Hore kopcom kráčali veriaci do chrámu. Ich kroky však najskôr viedli do zborového domu. Nie zaplatiť daň, nie splniť si povinnosť, ale urobiť krásny, vzácny krok. Podať si ruky a povedať krásne slová : „Ak som sa v niečom previnil, prosím, odpusť mi. A počuť krásnu odpoveď:„ Ja ti odpúšťam, nech ti aj Boh odpustí.“ Potom sme zotrvali v modlitbe a kráčali sme do kostola. Môj pocit je ťažko opísateľný slovami. Ale nikdy nezabudnem na to, ako sa moje srdce naplnilo zvláštnym požehnaním. Takto si dodnes predstavujem „pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum“. Zvláštny pokoj, ktorý sa nedá nájsť nikde inde ako v chráme Božom, pokoj, ktorý sme si odniesli domov a niesli ho ďalej.

Spoločenstvo pri Večeri Pánovej tak malo viac rozmerov – spoločenstvo so vzkrieseným Pánom, ale aj spoločenstvo s bratmi a sestrami. Na Rimave som zažila Večeru Pánovu veľakrát. Občas v kostoloch, v ktorých bola dosť veľká zima, inokedy bol počet veriacich veľmi malý, ale vždy tam bolo cítiť lásku, Božiu i ľudskú. Občas boli vonkajšie podmienky veľmi skromné, ale vždy to bolo spoločenstvo bratov a sestier v láske spojených. Toto spoločenstvo by som nevymenila za nijaký luxus. Viem, že môj Pán ma pozval ku stolu svojmu, to pretože On rád ma má a ja mu neviem dať nič iné, len srdce, aby ho On sám vzal a zmenil na čisté. Takéto krásne, úprimne prijímajúce spoločenstvo prajem všetkým veriacim.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.