Liek proti hadiemu uhryznutiu a nevďačnosti

Liek proti hadiemu uhryznutiu a nevďačnosti

Text: 4. Mojžišova 21, 4-9

                Nič neumlčí šomranie tak ako pocit vďačnosti. Čítal som o šomrajúcich Izraelitoch. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď tu niet ani chleba, ani vody a tento biedny pokrm sa nám už oškliví!“21,5

Zabudli na Božie vyslobodenie? Veď Červené more sa pred nimi otvorilo a prešli ako po červenom koberci. Manna každý deň padala z neba. Tancovali víťazný tanec a niesli Mojžiša na pleciach. Zo začiatku boli vďační. No po čase  vďaku vystriedala nevďačnosť. A tak sa sťažovali a reptali. Boli zatrpknutí a nevľúdni.

                Boh zareagoval príučkou, na ktorú sa nezabúda. Vpustil do ich tábora „ohnivých hadov“. Všade boli jedované tesáky. Prízrak z raja. Symbolika sa nedá prehliadnuť. NEVĎAČNOSŤ JE SATANOVE DIELO, ZABIJE NÁS! Hrýzli a mnoho ľudí pomrelo. Tu ľud prišiel k Mojžišovi a povedal„Zhrešili sme, keď sme reptali proti Hospodinovi a proti tebe. Pros za nás Hospodina, aby nás zbavil hadov!“21,7 A Mojžiš prosil za ľud. Tu Pán povedal Mojžišovi: Zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrď! Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive.“21,8

                Liek proti nevďačnosti? Zdvihnime pohľad. Pozrime sa k nebu. Premýšľajme a uvedomme si, čo pre každého jedného z nás už urobil Boh. Premýšľajme nad slovami Pána Ježiša: A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.“J.3,14-17

Určite aj dnes budeme mať v mysli či srdci dosť dôvodov byť reptajúci a nevďační. Skúsme sa skôr, ako si tým znečistíme myseľ pozrieť hore, na kríž. Premýšľajme o týchto slovách. PRAJEM A ŽEHNÁM NÁM, ABY NÁS PRI TOM POHĽADE ZAPLAVIL PRÍVAL VĎAČNOSTI ZA TO, ŽE „Boh tak miloval svet, že aj za mňa, občas reptajúceho a nevďačného, dal svojho Syna.“          (inšpirované M. Lucado)

Čítajme si s modlitbou Ev. Jána 3,1-21 

Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=Gl2iROPMmaA

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.