KROKY KU SLOBODE V KRISTOVI

KROKY KU SLOBODE V KRISTOVI

Milovaní, verím že sme mali dosť času premýšľať nad Božím slovom a pozrieť sa na svoj život. verím, že nám Duch Svätý ukazoval, kde v našich životoch sú pevnosti lží, kde sme vydali, alebo vydávame územie nepriateľovi. Viete, ak satan dostane v našom živote aspoň kúsok „pevnej pôdy“, môže akt hriechu (niečo jednorazové a náhodné, čo sa nám prihodí) zmeniť na pravidelné praktizovanie a potom ho degenerovať na návyk, ktorý už vedie človeka do otroctva a závislosti (klamstvo, alkohol, pornografia, ohováranie, nevera...) A tu už sme hriechom a zlom doslova spútaní a poviazaní, a často si pripadáme úplne bezmocní sa z toho dostať von.

Preto ešte raz p

Preto ešte raz popremýšľajme, akým klamstvám o sebe a o Bohu sme uverili a tým sme dovolili, aby v našej mysli vyrástli „pevnosti, veže lží“. Práve klamstvá sú základným stavebným kameňomDIABOL VEĽMI DOBRE VIE, ŽE AK SA MU PODARÍ  ODVRÁTIŤ NÁŠ ZRAK OD PÁNA JEŽIŠA A SÚSTREDIŤ HO NA OKOLNOSTI A PROBLÉMY, ČOSKORO SA POŠMYKNEME.

Nikdy nezabúdajme na základnú pravdu „satan je porazený nepriateľ.“

 

Kroky ku slobode v Kristovi 

1.      ÚPRIMNÉ POKÁNIE

Prvým krokom k tomu aby sme boli skutočne slobodní od hriechu, ktorý nás zväzuje, od tlaku zla, ktorý cítime vo svojom živote, od klamstiev, ktorým sme uverili a sú v rozpore s Božím slovom je úprimné pokánie, úprimné oľutovanie svojho hriechu, odvrátenie sa od hriechu.

Ako by sme zadefinovali toto dôležité biblické slovo „pokánie“?

„zmeniť niečí názor/myslenie“. ÚPLNÁ BIBLICKÁ DEFINÍCIA POKÁNIA JE ZMENA MYSLENIA, KTORÁ VEDIE K ZMENE SPRÁVANIA.

Apoštol Pavol v Skutkoch 26:20b sa vyhlasuje: „...som zvestoval, aby činili pokánie a obrátili sa k Bohu a činili skutky, hodné pokánia.“ skutočné pokánie bude mať za následok zmenu správania

Zahŕňa:

a)      Vyznanie, pomenovanie hriechu – Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.“Jak.5,16

b)      očistenie krvou Ježiša Krista – Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“1J.1,9

c)       záväzok, že sa zriekneš hriechu opustíš ho.

Práve pokánie musí byť prvým krokom, pretože bez skutočného pokánia nepríde zmena s trvalým výsledkom. Akékoľvek víťazstvo nad tým, čo nás ničí, zväzuje a ťahá do priepasti musí začať týmto prvým krokom.

Víťazstvo v duchovnom boji musí začať pokáním. A skutočné pokánie má vždy za následok zmenu správania a postojov. 

Linky na zaujímavé pohľady na pokánie, odporúčam prečítať, resp. vypočuť: https://dailyverses.net/sk/pokanie

S úctou a modlitbou za nás Stanislav Kocka

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.