KORONA - PRÍLEŽITOSŤ ÍSŤ NA HLBINU

KORONA - PRÍLEŽITOSŤ ÍSŤ NA HLBINU

Na súčasnú situáciu pandémie sa dá dívať z viacerých uhlov. Niektorí v tom vidia prejav Božieho hnevu a skorý príchod akejsi apokalyptickej katastrofy, iní možnosť naučiť sa niečo nové, čomu doposiaľ nevenovali čas ani pozornosť a ďalší ako výzvu vážne zaoberať sa otázkami zmyslu svojho života.

Na tom, že koronavírus - ten "neviditeľný nepriateľ", ktorý spôsobil prevrat v našom zaužívanom stereotypnom spôsobe života a myslení, nás nielenže paralyzoval ale mnohých aj zneistil, sa zhodneme všetci.

Som hlboko presvedčený, že nie nadarmo sa toto všetko udialo v čase pôstu - v čase, kedy sa viacej máme zamýšľať nad sebou, svojim životom, svojou vierou, svojimi vzťahmi a prioritami. Uzavreté kostoly či zrušené duchovné podujatia nás chcú "vyrušiť" zo, už spomenutého, stereotypu. Veci, ktoré boli predtým TAK, majú byť dnes INAK.

Keď Ježiš čelil súdnemu procesu a stál pred Kaifášom (Mk 14, 53-65), dostal od neho otázku: "Si Ty Kristus, Syn toho Požehnaného?" (v. 61) Kľúčová otázka a ešte rozhodujúcejšia je odpoveď. Spomeňme si na učeníka Petra, keď Ježišovi povedal: "Ty si Kristus, Syn Boha živého." (Mt 16, 16). Ježiš vysoko ocenil jeho postoj, pretože toto poznanie mu nebolo sprostredkované iným človekom či "cirkevnou tradíciou", ale toto poznanie mu zjavil sám Boh. Jedine On otvára oči pre poznanie a pochopenie týchto veľkých právd. Žiadna tradičná viera, ale živá a reálna skúsenosť s Tajomstvom.

Doposiaľ sme viacerí fungovali tak, akoby sa nič nedialo.
Nebol dôvod a, vôbec, potreba klásť si provokatívne otázky typu: "Aká je v skutočnosti moja viera?" "V akého Boha to vlastne verím?" "Je pre mňa Ježiš Kristus osobným Spasiteľom?" "A je On Mesiášom, Synom Boha živého?" A aj keď sme na ne poznali odpovede verím, že dnes môžu byť inakšie, reálnejšie, konkrétnejšie - hlbšie.

Nie je stav izolácie práve časom, kedy nás Boh zastavuje? Nie je to príležitosť ísť na hlbinu? Hľadať Boha celým srdcom? Ísť vo vzťahu s Ním hlbšie? Zobrať vážne svoju vieru v Neho? Pochybovať a zároveň nachádzať niečo nové a zmysluplnejšie?

Už nech sa k tomu postavíme akokoľvek, jedno viem iste, že čas korony je časom, z ktorého je možné vyťažiť čo najviac dobrého a prospešného nielen pre seba a svoje rodiny či vzťahym, ale predovšetkým pre svoju vieru v Toho, Ktorý nám túto príležitosť, k zastaveniu sa, vôbec dáva.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.