DAR DUCHA SVÄTÉHO

DAR DUCHA SVÄTÉHO

Čítajme si Skutky apoštolov 2, 37-41

Dnes si pripomíname „narodeniny“ cirkvi so zásadnou otázkou: Kto je pre nás Duch Svätý?

Duch Svätý je nebezpečný – vyrušuje, nenechá veci len tak, usvedčuje, odkrýva, obviňuje, napomína, odhaľuje. To všetko ale hlavne preto, aby nás udržal na ceste do neba, na správnej ceste, aby sme „neodpadli od „živého Boha“, odhaľuje nám prekážky, nástrahy, upozorňuje na vlažnosť, na to, keď si začíname plniť srdce niečím iným než Božím slovom a správnymi myšlienkami.

Rozmýšľajme dnes o Dare Ducha Svätého- dostali sme dar ducha Svätého. Učíme, že sme tento dar dostali pri Krste svätom. Čo je v tom balíku, ktorý sme všetci dostali a ktorý sme asi mnohí ani neotvorili.

Je to ale veľmi nebezpečný dar v prípade, ak ho otvoríš a rovnako nebezpečný je v prípade, ak ho neotvoríš. Čo s tým?

ČO SA STANE, KEĎ HO OTVORÍME:
- bude ťa viesť k Pánovi Ježišovi – lebo to je Jeho primárnou úlohou „On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám“J 16, 7,
- uvedie ťa do každej pravdy,
- bude usvedčovať svet o Hriechu, o spravodlivosti a o súde – myslíte, že toto svet chce počuť? ani náhodou, lebo svet patrí diablovi a ten chce, aby každý bol s ním stiahnutý do pekla a večného zatratenia, a je pre to ochotný urobiť čokoľvek. primárne zničiť kresťanov,
- bude ti radiť (keďže je to aj Duch Radca), ako prežiť správne život, ako ostať v Božej vôli, ako kráčať po „úzkej ceste“,
- naplní tvoj život,
- Duch Svätý ťa povedie na púšť a ty pôjdeš,
- vieš že si zachránený „z tohto skazeného pokolenia“. 

AKO VIEME, ŽE SME HO OTVORILI:
- žiješ v pokání, vieš že bez Boha nie si nič,
- máme vnútorný osobný hlboký pokoj s Bohom,
- vidieť to na našom živote a reakciách,
- dokážeme žehnať aj nepriateľom, dokážeme sa vo vypätých a nepriaznivých situáciách pokoriť a nastaviť aj druhé líce,
- nemusíme obhajovať za každých okolností svoju pravdu a svoj názor,
- dokážeme byť nezištní a štedrí,
- máme silu milovať tam, kde by sme predtým nenávideli,
- dokážeme odpustiť aj to, čo sa ľudský odpustiť nedá, lebo vieme, že Pán Ježiš nám odpustil úplne všetko,
- ľudia okolo nás budú vidieť a svedčiť, že žijeme iný život ako oni,
- budeme pre svoju vieru prenasledovaní a nenávidení „A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní“2 Tim. 3, 12,
- potrebujeme spoločenstvo iných kresťanov, vieme že musíme rásť, či nechať sa múdro viesť,
- túžime hovoriť o Bohu iným ľuďom, lebo vieme, že tu ide o život a my máme správu, ktorá každého môže zachrániť – Duch Svätý nás k tomu až núti,
- sme ochotní prijať aj problémy, a kríž, a nereptáme, nebúrime sa.

ČO SA STANE, KEĎ HO NEOTVORÍME? 

- darmo, že sme pokrstení – to je síce krásne a dôležité, ale smrteľné, ak nežijeme v moci Ducha. „Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží prebýva vo vás. Kto nemá Ducha Kristovho, nie je Jeho“ Rim. 8, 9
- budeme žiť podľa svojho tela, budeme si plniť telesné žiadosti a túžby svojho srdca a pramálo nám bude záležať na tom, čo hovorí Boh a Božie slovo. „Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. 6A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj!“ Rim. 8, 5-6
- náš život bude bezduchý, prázdny, telesný - kam sa dáva bezduché telo? správne, do hrobu,
- zomrieme vo svojom hriechu a budeme na poslednom súde na veky odsúdení.
 

AKO VIEME, ŽE SI HO NEOTVORILI?
- Náš kresťanský život je jedno veľké trápenie.
- Náš kresťanský život je jeden zákon, toto musím, toto nesmiem, sme stále v strese a odsudzovaní iných.
- Je nám to jedno, čo si myslí Boh, žijeme si sami pred sebou, pred sebou sa zodpovedáme.
- Tento čas je pre nás jediný čas strávený s Bohom, v priebehu týždňa na neho nemáme čas, nestíhame.
- Nemáme čas na každodennú modlitbu – osobnú, vrúcu, naliehavú, vytrvalú.
- Nepotrebujeme čítať Bibliu.
- Myslíme len na seba a nie na Dom Boží. máme problém dať do pokladničky 50 centov, nedajbože euro či viac a zabúdame, že všetko máme z Božej milosti.
- Odmietame niesť bolesť, kríž a utrpenie pre meno Ježiš Kristus.
- Nikomu o Bohu nehovoríme, lebo vlastne nemáme čo povedať, na našom živote nie je žiadny rozdiel od života neveriacich.

Premýšľajme vo svetle Písma a v týchto myšlienkach nad svojim kresťanským životom.

Sláva Bohu, že ON nás túži naplniť a viesť Duchom Svätým, aby bol Pán Ježiš oslávený. Ale čaká na nás, či to naozaj chceme, či o to stojíme, či budeme dostatočne naliehaví a vytrvalí.

Žehnám nám nádherný deň v mene Pána Ježiša Krista

S modlitbou za nás Stanislav Kocka

pieseň na dnešnú pohodku a premýšľanie

https://www.youtube.com/watch?v=_4qzEnaJj1U

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.