ČO PRE TEBA ROBÍ BOH

ČO PRE TEBA ROBÍ BOH

Čítajme si Žalm 4

Moji milovaní a vzácni bratia a sestry. Pozývam nás stále ešte na začiatku tohto týždňa do premýšľania nad štvrtým žalmom. Pozorne, pomaly s modlitbou si toto Božie slovo čítajme a hľadajme odpovede na otázky:

1.       Ako sa k tebe najčastejšie Boh hovorí? Akým spôsobom sa ti prihovára?

2.       Máš dojem, že ľudia okolo teba nechápu tvoju vieru v Boha, že zažívaš výsmech a potupovanie?

3.       Máš istotu, že Bohu patríš, že si Jeho milované dieťa?

4.       Čo sú pre teba „správe obete“, z ktorých má Boh radosť?

5.        Môžeš úprimne povedať, že v Božej prítomnosti prežívaš skutočnú radosť a pokoj a nepotrebuješ k tomu veci tohto sveta?

Nech nás Dávidove slová tohto žalmu vedú do ešte väčšej túžby po Pánovej prítomnosti. Osobne ma dnes povzbudzujú slová verša 7: „Mnohí sa pýtajú: „Kto nám ukáže niečo dobré?“ Hospodin, nech nás osvieti svetlo tvojej tváre!“, alebo  RKC preklad „Mnohí hovoria: "Kto nám ukáže šťastie?" Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.“

Aj dnes je mojou túžbou prežiť pokojný, radostný a šťastný deň. Každý po tom prirodzene túži. A verím, že je to aj Pánova vôľa pre mňa, pre nás. Preto ale musím ísť k zdroju šťastia a radosti – k Pánovi Ježišovi Kristovi. Nič viac nepotrebujem, keď budem mať dnes Jeho prítomnosť, Jeho vedenie a plnosť Jeho Svätého Ducha, budem mať úplne všetko. Žehnám nám, milovaní, nech nás „Boh osvieti svetlom svojej Tváre, ako jasné znamenie.“

Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=Hv2PT-n6W60

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.