AKO NAJLEPŠIE ZAČAŤ TÝŽDEŇ

AKO NAJLEPŠIE ZAČAŤ TÝŽDEŇ

Rozjímaj nad Božím slovom.  

„Čím viac čítaš Bibliu; a čím viac nad ňou rozjímaš, tým viac ňou budeš ohromený.“ Charles Spurgeon

Ako najlepšie začať týždeň? Čo by si odpovedal/odpovedala? Správnym plánovaním a zadelením povinností? Prečistením diára?... Alebo v Božej blízkosti a pri prameni Božej múdrosti – aby som jasne a zrozumiteľne poznal Jeho vôľu pre môj život v tomto týždni?

Preto nás chcem pozvať do rozjímania nad Božím slovom – do hĺbky Božieho slova.

Myslím, že veľmi málo rozumieme tomu, čo skutočnosti znamená rozjímanie. Jedna z definícií môže vyť v zmysle, Keď nad niečím intenzívne premýšľame, sústredíme na to svoje myšlienky. Biblia spomína rozjímanie viac ako dvadsaťkrát a vyzýva nás, aby sme rozjímali nad Božím slovom. Je to výborná prax, ktorú MÔŽEME ZAČLENIŤ DO NÁŠHO KAŽDODENNÉHO ČASU S BOHOM, PRETOŽE NÁM POSKYTUJE DUŠEVNÝ A EMOCIONÁLNY ODPOČINOK, A ZÁROVEŇ AJ DUCHOVNÝ RAST.

Keď každý deň trávime čas čítaním Biblie, môžeme hlboko nahliadnuť do pasáží a začať rozhovor s Bohom. Aby sme pochopili, ako rozjímať nad veršom alebo dvomi, rozoberieme si list Efezanom 4,31-32, kde sa hovorí: „Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!“ Prečítajme si to znova a pomaly a pýtajme sa Boha:

Som zatrpknutý?
Rozhorčujem sa?
Kričím?
Je moje srdce milosrdné?
Odpúšťam slobodne iným?

Potom počúvajme a čakajme na Boží hlas. Zriedkavo Ho bude počuť, ale v srdci budeme vedieť, čo nám hovorí. Môžeme dovoliť, aby tieto biblické rozjímania boli s nami po celý deň, aby sme si v situáciách, ktoré nám prináša bežný deň, boli hneď vedomí akejkoľvek zatrpknutosti, hnevu, kriku, zatvrdnutého srdca alebo neodpustenia, ktoré sa snažia uniesť naše myšlienky. A aby sme s tým jednali a nenechali sa zatiahnuť vo svojich myšlienkach a následne aj slovách a skutkoch nesprávnym smerom. Toto je rozjímanie nad Božím slovom.

Keď rozjímame nad Božím slovom, pravdy z Písma sa dostanú hlboko do našich duší. Rozjímanie nám poskytuje novú úroveň odpočinku, pretože míňame svoju mentálnu energiu na premýšľanie o Božom slove a netopíme našu myseľ v starostiach tohto sveta. Nielen to, ale máme tiež moc aplikovať tieto slová od Boha, ktoré menia život, na naše životy. Keď vynaložíme takéto úsilie, nemôžeme si pomôcť, ale stávame sa tým, čím Boh chce, aby sme boli.

Čítajme s rozjímaním Žalm 119,26-28 

Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=NDEkkcEgmco


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.