Martin Rázus: Turíčna

Martin Rázus: Turíčna

Duchu svätý, spŕchly z nebies podľa sľubu,
zapáľ srdcia naše v obeť bohoľúbu ;
jak pred stáletiami verných učeníkov -
naplň i nás svojou láskou prevelikou.
Nezavrhni nás, hoc prikrehkých sme cností,
lebo prosíme Ťa vrúcnej v kajúcnosti:
osviež myseľ chorých, z lásky priviň k sebe,
tých, čo mieniš vylieč – iných preveď v nebe.
Popraj sily k práci – za chlieb v potu tvári,
nechže ľudu Tvojmu pokoj z očú žiari
doma, kdekoľvek - i v šírom diaľnom svete!
Žehnaj verným pre to Tvoje meno sväté,
vo zdraví a šťastí nechže nažívajú
zvlášť tí, čo sa k prosbám našim uchádzajú !
Viď sám biedy naše Ty, čos robil divy,
blahoreč tej zemi, čo nás všetkých živí,
netresci nás pre hriech nedostatky – hladom,
dožič slnka – vlahy roľám našim, sadom !
Zvlaž i srdcia naše, skypri duší pôdu,
tak nás učiň hodných slávnostného hodu,
nech sa v tomto chráme mocou Tvojho slova,
oľutujúc viny, zrodíme dnes znova!
Odev poškvrnený tak sa na sneh zmení,
a my vrátime sa domov potešení,
vymanení z hriechu preukrutnej tlamy ...
Bože Duchu, zmiluj - zmiluj sa nad nami !
Amen.


Foto liptovských vrchov: Lubomír Schmida;
grafika: Alexander Klinko

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.