Martin Rázus // Suspíriá na 4. adventnú nedeľu

Martin Rázus // Suspíriá na 4. adventnú nedeľu

Dnes bližšie spasenie

než sme uverili,

bo deň sa priblížil,

ide Pán náš milý.

Odvrhnime skutky temna

oblečme sa v cnosti –

ako vo dne čisto choďme

v láske, poctivosti!

Amen.

 

Požehnaný nebies Kráľu,

utvrď dnes v nás vieru stálu!

Príď k nám, nech Ťa ľud Tvoj slúcha,

popraj sily, popraj Ducha!

Nechže Tvoje slovo sväté

poučí i zhojí rany!

Zavítaj k nám, požehnaj nám,

Kriste, Ty sám požehnaný!

Amen.

 

Už skoro príde, skoro, zjaví sa vodca náš.

Ó, drž sa, duša, toho vo vernosti, čo máš!

A Ty, náš drahý Pane, uč dôstojne nás žiť,

Pravde sa obetovať, nad svetom víťaziť!

Amen.