Martin Rázus // Suspíriá na 1. adventnú nedeľu

Martin Rázus // Suspíriá na 1. adventnú nedeľu

Keď stíchli polia, zmĺkli šíre luhy

a miesto tepla mráz už sadá tuhý,

Ty ideš, Kriste, medzi ľud svoj biedny,

s potechou ideš – skromnučký a stredmý.

Ó, večný Kráľu, zraky vierou svietia –

vstúp medzi nás – hľa, vrúcne čakáme Ťa,

nie s hosannou, len s tichým, vďačným slovom,

chceme čuť zvesť tú o živote novom.

Amen.


Požehnaný, kto v Tvojom mene

k nám kráča v túto nedeľu,

potešiť srdcia usúžené,

priložiť ruku ku dielu!

Požehnaný buď, Kriste Pane,

keď ticho ideš znovu k nám,

ó, neobíď nás, príď k nám iste,

a ľud svoj verný posilň sám!

Amen.

 

Suspíriá Martina Rázusa vydal Tranoscius v spolupráci so Spolkom Martina Rázusa

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.