VŠETKO ROBÍ PRE NAŠE DOBRO

VŠETKO ROBÍ PRE NAŠE DOBRO

Príslovia 3, 5-6 

Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- Nech nám Boh ukáže, v v čom všetkom sa Mu bojíme dôverovať - nech z toho robíme pokánie.
- Aby sme HO túžili hľadať celým srdcom a nespoliehali sa len na svoj rozum.
- Aby sme mali odvahu pozvať Pána do každej situácie našich životov.
- Nech sme zodpovední a disciplinovaní v našich povinnostiach.

Boh má kontrolu nad všetkým v každej oblasti nášho života. Je úplne schopný zorganizovať akúkoľvek okolnosť, aby sme z toho ako veriaci mali úžitok.

„Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.“ Rim 8, 28

BOH je viac než schopný zvládnuť aj tie najzložitejšie životné výzvy a povedie nás v priebehu plnenia Jeho plánu pre náš život. Jednoducho chce, aby sme mu v tom verili.

„Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.“ Prísl 3, 5–6

Dôvera v Boha nenahrádza osobnú zodpovednosť a dobré správcovstvo. Osobná zodpovednosť a dôvera v Neho idú skôr ruka v ruke. Keď my plníme svoju úlohu, Boh je vždy verný, aby konal tú svoju a viedol nás efektívne.

V mnohých prípadoch prichádza Božie vedenie do nášho života vo forme otvárania a zatvárania „dverí“. Inokedy si naše situácie nevyžadujú nič iné ako Boží zásah, aby uzdravil, urobil zázrak alebo urobil niečo inak nemožné.

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“Mat 19, 26

Či už čelíme nevyliečiteľnej chorobe, finančnej kríze, alebo dokonca neočakávanej strate milovanej osoby, Boh je v týchto časoch prítomný a schopný nadprirodzene konať.

LEN BOH MÁ MOC PREMENIŤ TRAGÉDIU NA TRIUMF A ŤAŽKOSTI NA RADOSŤ SKRZE DUCHA SVÄTÉHO. NIKDY NEPOCHYBUJTE O TOM, ŽE BOH JE AJ DNES „TVORCOM ZÁZRAKOV“. BOH JE SCHOPNÝ ZASIAHNUŤ V AKEJKOĽVEK NEMOŽNEJ SITUÁCII!

Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=d2MBtcfW2kk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.