SLOVO

SLOVO

Žalm 119, 128-133
Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- nech sme plní Božieho slova, nech po ňom túžime ako po chlebe,
- aby dnes kázané Božie slovo prinieslo veľa ovocia a mnohým otvorilo oči srdca pre život s Pánom Ježišom,
- aby boli pre nás slová Písma „Duch, ktorý oživuje“ a nie „litera, ktorá zabíja“,
- aby sme si do hĺbky uvedomili, že my sme „jediná Biblia“, ktorú dnes svet číta, nech podľa toho aj žijeme.

Nikto z nás si to síce nepamätá, ale prvé slová v našom živote sme počuli od svojej mamky. A nielen, že boli prvá, ale bolo ich aj najviac. Preto sa rodný jazyk nenazýva ani otcovský, ani babičkovský, ale materinský.

Boli to naše mamky (až na pár výnimiek), ktoré nám dávali prvé rady do života, a my sme robili dobre, keď sme sa nimi dali vychovávať.

                Dan Barber tiež veril tomu, že rady jeho matky majú vysokú cenu, ale ako „správny“ Američan s nimi naložil po svojom. Rozhodol sa ich totiž speňažiť. Navštívil aukčnú sieň a zbierku matkiných  rád dal do dražby. Nebudete tomu veriť, ale po 92 výzvach bola táto zbierka predaná za 610 dolárov. Neviem, kto je Dan Baarber, ale túto správu mám z tlače, a neviem, či pre neho mali matkine rady cenu len tých mizerných 610 dolárov. Pre mňa sú rady mojej mamky nevyčísliteľné.

Ale čo biblické rady? Čo rady samotného Pána Ježiša Krista, nemali by sa práve ony pre nás stať tými najcennejšími? Biblia hovorí o Pánovi Ježišovi ako o Slove. „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha  to Slovo bol Boh... A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.“J.1,1-14

Ježiš je zosobneným Božím slovom. Božia láska prelomila priepasť medzi našou a nebeskou sférou a vzala na seba ľudskú podobu. Ako inak by mohol človek vidieť Boha? Božie slovo má pre nás ešte jeden podstatný význam. Keď sa Ježiš modlil za svojich učeníkov, prosil svojho Otca: „Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda.“J.17,17 Posvätiť znamená oddeliť sa pre Božie veci, pre to, do čoho ťa Boh volá. Samozrejme je to proces  a ten Boh robí hlavne skrze svoje Slovo. V Liste Židom je známy ale dôležitý verš. „Lebo slovo Božie je živé a mocné (účinné)...“Žid.4,12 Čítať s vierou a modlitbou Bibliu je ako čítať v srdci Pána Ježiša. A to znamená vedieť, čo ON od nás požaduje ale tiež, aké má pre nás zasľúbenia a akú cestu.

Premýšľajme nad Božím slovom – Žalm 119,105-112

Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=ykBCCrY40u8

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.