SLOVÁ A SKUTKY

SLOVÁ A SKUTKY

Prísl 20, 11

Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- Aby sa zajtra kázalo Božie slovo v autorite a moci Ducha Svätého.
- Nech sú naše správanie a postoje v jednote s tým, čo ústami ako kresťania vyznávame.
- Nech svoju lásku k Bohu dokazujeme prakticky, skutkami – 1J 3, 18.
- Aby boli v našom živote pravdou Ježišove slová – J 13, 34-35 (naučme sa naspamäť).

Jedného večera keď išiel kňaz do kostola, prepadol ho zlodej. Namieril na neho zbraň a žiadal peniaze, alebo život. Keď ten natiahol ruku, aby mu z vrecka vytiahol peňaženku, zbadal  jeho kolárik. Povedal: „Vidím, že ste kňaz. Tak potom nič. Môžete ísť.“ Kňaz, prekvapený nečakaný prejavom zlodejovej úcty mu ponúkol čokoládovú tyčinku. Ale ten ju odmietol slovami. „Nie, ďakujem. Počas veľkého pôstu sladkosti nejem.“

Tento muž sa vzdával sladkostí, čím dodržiaval zvyky veľkého pôstu. Ale jeho životný štýl okrádať druhých odzrkadľoval jeho pravý charakter. Podľa pisateľa knihy prísloví je správanie najlepším indikátorom charakteru – Už chlapec svojimi skutkami dáva najavo, či je čisté a správne jeho konanie.“ 20, 11 Ak niekto z nás tvrdí, že je zbožný a veriaci, tak iba skutky môžu potvrdiť naše slová. Tak to bolo  aj s duchovnými vodcami v Ježišových časoch. Často napomínal farizejov a odhaľoval ich pretvárku – zbožnosť vyznávali, ale svojim životom toto vyznanie popierali – Mat 23, 13-36

Výzor a slová môžu pomýliť, ale je to správanie, ktoré odhalí pravdu o našom charaktere. To platí o všetkých, bez výnimky. 

Ako veriaci – nasledovníci Ježiša Krista demonštrujeme svoju lásku k Nemu najmä tým, čo robíme a nič iba tým, čo hovoríme. Modlime sa ,aby sme lásku k Bohu dokazovali skutkami. Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi, a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska?  Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom, opravdivo.“1J.3,17-18

Čítajme si s modlitbou J 13, 34-35

Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=v-xsR9LE498

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.