Pozvanie do pôstu počas pašiových nedieľ a Veľkého Piatku

Pozvanie do pôstu počas pašiových nedieľ a Veľkého Piatku

Drahé sestry a bratia. Chceme túto výzvu do konkrétneho pôstu pripojiť k výzve našich bratov biskupov, aby sme si tri výnimočné dni oddelili okrem modlitby aj na pôstny čas a tiež takto deklarovali, že chceme, potrebujeme a túžime hľadať „Božiu tvár“, že nám záleží na situácii, ktorá je okolo nás, že sme ochotní prebrať zodpovednosť, lebo si ako cirkev uvedomujeme, že náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ Ef.6,12

Toto je duchovná realita práve dnes, a preto sa potrebujeme zjednotiť v modlitbe a pôste. Nech nám je inšpiráciou skúsenosť Kráľa Jošafata (2 Kron. 20,1-25):
- Jošafat mal neriešiteľný problém – Niečo podobné zažívame aj my.
- Reagoval na to tak, že „hľadal Hospodina a v celom Júdsku vyhlásil pôst“ – myslím že je to pre nás aktuálna výzva.
- Modlitba pokory – je to miesto, odkiaľ musíme vychádzať.
- Božia odpoveď – očakávajme, čo nám Pán povie a ako nás povedie.
- Praktické kroky poslušnosti - toto chce od nás odvahu a vieru.
- Božie víťazstvo – verím, že ho v praxi zažijeme.

Námety na jednotlivé modlitby: (inšpirované stránkou www.modlitby24-7.net)

Koronavírus:

 • Za zastavenie šírenia epidémie koronavírusu, paniky, hystérie a negatívnych dopadov karantény na ľudí (domáce násilie, sexuálne zneužívanie, úzkostné stavy)
 • Za nakazených koronavírusom a ich rodiny
 • Za lekárov, zdravotníkov, ľudí v službe, za pomáhajúce profesie, silové zložky a ich rodiny
 • Za múdrosť pre permanentný krízový štáb SR pri rozhodovaní a zavádzaní opatrení pre ohrozené skupiny (seniori, živnostníci, drobní podnikatelia...)
 • Za Slovákov v zahraničí, ktorí zostali v náročných situáciách a nevedia sa vrátiť domov
 • Za obyvateľov Talianska a iných postihnutých krajín
 • Za reformy spoločnosti
 • Za zmenu atmosféry v našej krajine
 • Za prechod od rozdelenia, nenávisti a beznádeje k spoločnej nádeji a otvorenosti na zmeny
 • Za potrebné reformy v jednotlivých rezortoch
 • Za vymožiteľnosť spravodlivosti a práva
 • Za očistenie spoločnosti od korupcie

Nová vláda

 • Za spoločnú víziu pre Slovensko
 • Za zhostenie sa úradov, zverených zodpovedností a autority s múdrosťou a pokoro
 • Múdrosť, rozvahu a pokoj pri riešení krízovej situácie
 • Tvorba programového vyhlásenia
 • Za správnych ľudí na správnom mieste (ministrov, predsedov výborov, voľbu sudcov do súdnej rady...) a Božiu múdrosť pre nich
 • Za dobrú vzájomnú komunikáciu a spoluprácu

Cirkev

 • Za prečistenie od nánosov zla, pokrytectva, nesprávnych dôrazov
 • Aby mala vždy pred očami Pána Ježiša Krista
 • Za to, aby bola skutočným svetlom a soľou
 • Aby stála v prvej línii v duchovnom zápase za spoločnosť
 • Aby slúžila prakticky a obetavo
 • Za plnosť Ducha Svätého
 • Za lásku a vzájomnú úctu a toleranciu medzi veriacimi
 • Za zlomené srdcia v príhovoroch za neveriacich a hľadajúcich

Vlastné námety

Drahé sestry a bratia, výnimočná situácia si žiada výnimočný prístup a jednanie. Verím, že Pán nás do toho volá a verím, že aj takéto výzvy nám pomôžu ku vzájomnej jednote, k tomu, že sa budeme viac premieňať na obraz Pána Ježiša a že Boh bude v moci konať a mnohí budú zachránení pre večnosť.

„Neochvejne sa pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.“ Žid.10,23-24

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.