Nové oči

Nové oči

Ef. 1, 15-19

Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:

-          aby sme dokázali aj chceli vidieť svet okolo seba očami Pána Ježiša

-          nech jasne vidíme „nádej, do ktorej nás Boh povolal.“

-          aby Duch Svätý otvoril oči srdca neveriacim ľuďom, by poznali svetlo pravdy evanjelia (2Kor.4

-          aby sme boli verní v príhovoroch za tých, ktorých nám Pán posiela do života a nepoznajú Pána

Čítal som svedectvo jednej vysokoškoláčky, ktorá nedávno uverila v Pána Ježiša Krista. Zmenu svojho života opísala takto. „Keď som uverila, že Kristus je môj Spasiteľ, mala som pocit, akoby Boh do mojich očných jamôk vložil nový pár očí. Porozumela som duchovnej pravde.“

Verím, že to nie je len jedna ojedinelá skúsenosť, ale mnohí z nás by mohli povedať podobnú skúsenosť. Každý, kto uverí v Pána Ježiša, dostane nový duchovný zrak a úplne nový pohľad na svet a život. Áno, z času na čas sa stane, že náš zrak sa zahmli, objavia sa oblaky a nevidíme jasne. To sa stáva väčšinou vtedy, keď zanedbávame svoj čas s Pánom.

V Pavlovej modlitbe za duchovný zrak pre veriacich vidíme, aké dôležité je ceniť si všetko, čo Boh pre nás prostredníctvom Ježiša Krista urobil a ešte urobí. Modli sa, aby oči nášho porozumenia boli otvorené, aby sme : „k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými.“ Každý veriaci v Pána Ježiša dostal nové duchovné oči na poznávanie duchovnej pravdy. Keď máme srdcia naladené na Boha, pomôže nám to vidieť všetko, čo nám v Kristovi dal a nenecháme sa tak ľahko oklamať bohom tohto sveta.

-          V čom zmenil Boh tvoj pohľad na svet, keď si HO spoznal osobne?

-          Čo je pre teba tá „nádej, do ktorej ťa ON povoláva?“

Čítajme si s modlitbou 2 Kor 4, 3-6

 Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=ZGeiSnEi2ck

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.