Milujem ťa

Milujem ťa

Text: 1. Ján 4, 19

Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- aby sme mali srdce plné vďaky za Božiu lásku, ktorú môžeme denne prežívať,
- aby sme pochopili hĺbku Božej lásky ku nám, ktorá sa prejavila práve vo Vianociach,
- nech je to pre nás motiváciou milovať všetkých, ktorých nám Boh posiela do života,
- aby náš život odzrkadľovať pravú Božiu lásku vo svete, ktorý toto vzácne slovo úplne znehodnotil.

Čo pre teba znamená slovné spojenie „Milujem ťa?“

Skúsme v kontexte týchto slov premýšľať nad Božou láskou ku nám.

Pán Ježiš ťa tak miluje, že odložil svoju slávu, moc a česť a stal sa Immanuelom — tým, ktorý chodí s tebou, ktorý túži byť s tebou a ktorý túži prežiť s tebou – práve s tebou večnosť. Nemusíš sa báť, že budeš len jedným/ jednou z davu, veď ON ťa pozná po mene a nikdy pri Ňom nebudeš mať pocit, že si prehliadaný/prehliadaná.

Láska Ho motivovala, aby sa zjavil skromnej vdove, ktorá sa desaťročia po desaťročiach modlila za Jeho príchod. (Ev.Luk.236-38) Z lásky Boh upravil svoj rozvrh, aby sa mohol stretnúť s mnohými jednotlivcami, ktorým slúžil a uzdravoval ich. A z lásky sedel pri stole so zúfalými hriešnikmi a odcudzenými vyberačmi daní. Tých, ktorých spoločnosť odložila bokom, zhromaždil vo svojom náručí. Jeho život bol láskou v praxi. Ježiš nám ukázal pravé Božie srdce, žil medzi nami a pozýval nás k pravému, hlbokému priateľstvu s Ním.

Láska Ho motivuje, keď sa aj dnes chce s tebou stretnúť a prežiť hlboký a osobný vzťah. A práve Jeho láska nás vedie k tomu, že sami chceme a dokážeme nezištne a obetavo milovať a prijímať iných ľudí.

Žehnám krásny čas v tom najdokonalejšom a najútulnejšom náručí.

Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=OSowLIoSXgQ