BEZPEČNÉ VÍŤAZSTVO

BEZPEČNÉ VÍŤAZSTVO

Iz. 53 

Zjednoťme sa v modlitbe dnes od 20.00 do 21.00 a modlime sa:
- Aby sme celým srdcom a s dôverou išli po ceste, ktorú pre nás pripravil Boh.
- Aby sme si dnes opäť uvedomili, akú obeť za nás z lásky priniesol Pán Ježiš.
- Nech nám Duch Svätý ukáže hĺbku Božej lásky ku nám.
- Keď prežívame bolesť a utrpenie, nech vieme, že Boh je určite s nami, že sme v Jeho náručí.

Ak by väčšina z nás mala na výber, tak by sme sa takmer s istotou vyhli utrpeniu. Zdravie a blahobyt sa považujú za nevyhnutné pre dobrý život. Z tohto myslenia vzniká často používané klišé, “No, aspoň, že si zdravý.” Toto dobre myslené vyjadrenie súcitu je často určené na povzbudenie ľuďom, ktorí prešli značnou stratou hmotného blahobytu.    

Existuje však nádej alebo povzbudenie pre tých, ktorí majú zhoršujúce sa zdravie alebo telesné postihnutie? Áno! Je tu človek, na ktorého sa môžeš obrátiť — Ježiš Kristus, ktorý na seba ochotne vzal tvoje slabosti a bolesti, aby ti zabezpečil víťazstvo. Prorok Izaiáš vykreslil obraz Trpiaceho Služobníka. Izaiáš opisuje muža, ktorý sa rozhodol niesť tvoje utrpenie na kríži — ten, ktorý úmyselne niesol tvoje slabosti a neduhy, ktorý na seba vzal neatraktívny vzhľad a ľudia ním opovrhovali. Tento človek privítal zármutok a zoznámil sa s najhlbším žiaľom, ktorý si možno predstaviť. A urobil to pre teba. Čo môže niekoho prinútiť, aby si dobrovoľne vymenil pozíciu najvyššej autority a moci za život v smútku a slabosti? ODPOVEĎOU JE LÁSKA. BOŽIA LÁSKA SPÔSOBILA, ŽE DAL SVOJHO SYNA, JEŽIŠA KRISTA, AKO OBEŤ ZA HRIECH. BOLA TO LÁSKA BOŽIA, KTORÁ PRINIESLA JEŽIŠA Z JEHO NEBESKEJ POZÍCIE DO BIEDNEHO STAVU NA ZEMI. LÁSKA BOŽIA SA PREJAVUJE SKRZE JEŽIŠA KRISTA, TRPIACEHO SLUŽOBNÍKA.

TO VŠETKO BOLO SÚČASŤOU BOŽIEHO “DOBRÉHO PLÁNU” (IZAIÁŠ 53,10), KTORÝM ŤA PRIVÍTA DO SVOJEJ RODINY. Utrpenie Božieho jednorodeného Syna sa je dobrým pre Boží aj tvoj záujem.

Akýmkoľvek zápasom dnes čelíš, maj istotu, že nie si sám. Ježiš v láske k tebe umiestnil sám seba do všetkého, čo prežívaš. Bol odmietnutý a opovrhovaný. Bol považovaný za neatraktívneho a znášal útlak. Nikdy nemal deti a bol dokonca odmietnutý členmi svojej rodiny. Ale Boh vykúpil utrpenie svojho Syna a vykúpi aj to tvoje. Obráť sa dnes v túžbe a modlitbe na Pána Ježiša, ktorý zaručuje tvoje víťazstvo a slobodu.

Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=1uOmVIJb1YU


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.