14. mája sa zjednotíme v modlitbe za ľudstvo

14. mája sa zjednotíme v modlitbe za ľudstvo

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa ako člen Svetového luteránskeho zväzu pripája k výzve vysokých náboženských predstaviteľov a pozýva evanjelickú verejnosť na Slovensku k modlitbám za ĽUDSTVO. "Bratia a sestry, modlime sa ako kresťania za ľudí z celého sveta a zároveň neustávajme v pomoci a podporovaní všetkých zdravotníkov", vyzýva generálny biskup ECAV Ivan Eľko. 

Prezident Svetového luteránskeho zväzu arcibiskup Panti Filibus Musa a generálny tajomník doktor Martin Junge sa pripojili k výzve pápeža Františka a veľkého imáma mešity Al Azhar na celosvetovú modlitbu za ľudstvo, ktorá je určená na štvrtok, 14. mája 2020.

„Z dôvodu rozsiahleho rozšírenia koronavírusu COVID-19 čelí náš svet veľkému nebezpečenstvu, ktoré ohrozuje životy miliónov ľudí na celom svete,“ hovorí pozývací list všetkým vedúcim náboženským osobnostiam a ľuďom na celom svete. V liste znie aj vyzýva k prosbám voči Pánu Bohu, aby „odstránil epidémiu, zachránil nás od skazy, inšpiroval vedcov, aby vyvinuli účinné lieky a pomohli svetu prekonať zdravotné, ekonomické a ľudské dôsledky tejto nebezpečnej pandémie." 

Predseda a generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu privítali túto výzvu na modlitbu. Spája „ľudí rozličných náboženstiev v prospech celého ľudstva“, povedal prezident Musa a generálny tajomník Junge. „Svet potrebuje cezhraničnú jednotu a solidaritu, aby sa vysporiadal s touto pandémiou COVID-19. Naša viera nás vedie k tomu, aby sme sa pokorne modlili a prosili Boha, ale zároveň nás povzbudzuje, aby sme neustávali v pomáhaní si navzájom a podporovaní všetkých zdravotníckych pracovníkov a vedcov, ktorí neúnavne hľadajú lekárske riešenia.“

Bratia a sestry, predseda Modlitebného spoločenstva ECAV, brat Stanislav Kocka, pripravil špeciálne na dnešný deň aj túto modlitbu. A keďže sa naša cirkev pripojila k celosvetovej iniciatíve modlitieb za ĽUDSTVO, pomodlime sa ju spoločne.