Zaujímavé opakovanie podobenstiev

Zaujímavé opakovanie podobenstiev

Milí naši čitatelia, ahojte!
Verím, že ste príjemne a požehnane prežili veľkonočné sviatky a že ste si aj dostatočne oddýchli – a tak sa môžete začítať do opakovacích tém a tak ešte raz priblížiť si podobenstvá Pána Ježiša.

PODOBENSTVO O SOLI ZEME A O SVETLE SVETA
1. Kedy sa soľ stane užitočnou?
a) Keď sa s ňou v zime posýpajú cesty
b) Keď sa pri dochucovaní zmieša s inými ingredienciami
c) Keď ju vysypeš na mravenisko
PODOBENSTVO O PRAVÝCH POKLADOCH
1. Kto a čo podľa tohto podobenstva ničí to, čo máme tu na zemi?
2. Bez čoho by si dokázal prežiť a čo je pre teba nevyhnutne dôležité?
SVIECOU TELA JE OKO
Doplň do textu stratené slová.
Sviecou tela je _____. Preto ak je _____ oko čisté, _____celé tvoje telo bude plné ______, ale ak je tvoje oko _____, celé tvoje telo bude plné _____ . ( stratené slová: oko, tvoje, celé, svetla, skazené, tmy)
PODOBENSTVO O STAVITEĽOCH
1. Na akom základe si postavil dom muž múdry?
2. Prečo dom druhého staviteľa strhla búrka?
3. Je potrebné postaviť svoj život na Pánovi Ježišovi Kristovi?
PODOBENSTVO O ROZSIEVAČOVI
1. O koľkých druhoch pôdy sa hovorí v tomto podobenstve?
a) 6   b) 1   c) 4   d) 3
2. Hovorí sa v tomto podobenstve o vtákoch?
a) možno b) nie c) áno
3. Zrnká, ktoré padli do dobrej zeme vydali úrodu:
a) stonásobnú, šesťdesiatnásobnú, tridsaťnásobnú
b) dvojnásobnú, tridsaťnásobnú, žiadnu
PODOBENSTVO O KÚKOLÍ MEDZI PŠENICOU
1. Aký je rozdiel medzi kúkoľom a pšenicou?
2. Kedy bol na pole s pšenicou zasiaty kúkoľ?
3. Kedy Pán Boh urobí poriadok medzi kúkoľom a pšenicou a medzi dobrým a horším človekom?
PODOBENSTVO O HORČIČNOM ZRNE A KVASE
Ak sa, chceme aj my pričiniť o rast Božieho kráľovstva, musí byť naše semienko i kvások zdravý a mocný, plný sily. Aj v malých veciach sa snažme veriť v Božiu moc. Keď Pán Boh dá vyrásť nepatrnému horčičnému zrnku a kvásku nakvasiť cesto – tak venuje vzrast, lásku a pomoc i nám.
PODOBENSTVO O POKLADE A PERLE
1. Vzácnym pokladom môjho života je
a) Láska, zdravie, rodina, ohováranie
b) Rodina, láska, zdravie, mier, klamstvo
c) Zdravie, mier, láska, rodina
2. Doplň stratené slová:
Ďalej podobné je _______ nebeské kupcovi, ktorý _____ vzácne _____ . (stratené slová: perly, hľadá, kráľovstvo)
PODOBENSTVO O SIETI
Pán Ježiš prirovnal Božie kráľovstvo k sieti, v ktorej sa zachytia rôzne ryby: veľké, malé, dobré, menej dobré. Dobré rybári povyberali a zlé vyhodili. Na konci sveta budú anjeli ( tak ako rybári) oddeľovať zlých od spravodlivých. Môžeme ešte niečo urobiť keď sme teraz ešte mrzutou rybou? Môžeme. Správajme sa
a) Slušne, láskavo, usmievajme sa, modlime sa
b) Hnevajme sa, nepomáhajme si, klamme
KTO JE NAJVÄČŠÍ?
Kto je najväčší v kráľovstve nebeskom?
a) Abrahám
b) Učeníci
c) Tí, ktorí sa pokoria ako deti
PODOBENSTVO O STRATENEJ OVCI
1. Koľko oviec mal pastier?
2. Koľko z tých oviec zablúdilo?
3. Kto je tvojim najlepším Pastierom?
ROBOTNÍCI NA VINICI
1. Koľko denárov sľúbil hospodár robotníkom za prácu na vinici?
a) 2   b) 3   c) 1
2. V akom čase vychádzal hospodár najímať robotníkov?
a) 9:00, 12:00, 14:00, 17:00
b) 9:00, 11:00, 15:00, 17:00
c) 9:00, 12:00, 15:00, 17:00
3. Dostal každý takú odmenu, na ktorej sa dohodli? Bol každý s odmenou spokojný?
PREKLIATIE FIGOVNÍKA
Urob si figovo – pomarančovo guľky
1 balík sušené figy
1 ks pomaranč
Práškový cukor alebo med
100 g mleté vlašské orechy
100 g kokosová múčka
Figy a jeden celý olúpaný pomaranč posekáme v mixéri, pridáme práškový cukor alebo med. Pridáme mleté orechy, 50 g kokosovej múčky.... pomiešame, poriadne. Podľa hustoty ešte pridáme kokos aby sa dali tvarovať guľky a nerozpadávali sa... Obaľujeme v kokose, ktorý nám ostal. Vkladáme do košíčkov a šupneme do chladu.
PODOBENSTVO O DVOCH SYNOCH
Ako sa zachovali synovia k prosbe svojho otca? Len pripomínam, že mali ísť pracovať na vinicu.
PODOBENSTVO O ZLÝCH VINOHRADNÍKOCH
1. Prečo vinohradníci sklamali pána vinice?
a) Nepriniesli náležitú úrodu, zabili sluhov, zabili syna pána vinice
b) Neohradili vinicu, nevysadili vinič, pokazili lis
2. Pánom vinice je: a) Janko b) Pán Boh c) kráľ
3. Hlavný uholný kameň je:
a) Čierna tehla
b) Kameň, ktorý je potretý uhlím
c) Dôležitá tehla na rohu domu
PODOBENSTVO O SVADBE KRÁĽOVSKÉHO SYNA
1. Aké výhovorky si našli hostia pozvaní na svadbu?
2. Čo sa stalo hodovníkovi na svadbe, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha?
3. Doplň posledný verš tohto podobenstva:
Lebo mnoho je _________ ale málo _________ .
4. Čo znamená byť oblečený do bieleho rúcha Pána Ježiša Krista?
PODOBENSTVO O NEMILOSRDNOM SLUHOVI
1. Koľko dlžníkov je v tomto podobenstve opísaných?
a) 1 b) 3 c) 2
2. Keď sa Pána Ježiša pýtali: Pane, koľko razy treba odpustiť: Aká bola odpoveď?
3. Čo máme urobiť ak chceme, aby aj nám bolo odpustené?
4. Vypočítaj príklad: sedemdesiat krát sedem
PODOBENSTVO O PANNÁCH
1. Prečo sa izraelské svadby začínali večer?
2. Koľko družičiek čakalo na ženícha?
a) 5 b) 10 c) 8
3. Koľko z nich malo oleja dosť na to, aby mohli privítať ženícha?
a) 8 b) 4 c) 5
4. Čo znamená posvätiť sa?
a) Jeden krát za týždeň sa pomodliť
b) Dennodenne žiť s Bohom, odovzdávať sa Mu vo všetkom a so všetkým
c) Byť svätý
5. Vypočítaj: koľko je polovica z 10?
PODOBENSTVO O HRIVNÁCH
Hrivna je dar, talent od Boha: - aký talent, aký dar si od Pána Boha dostal / dostala ty? Rozvíjaš svoj talent?
PODOBENSTVO O POSLEDNOM SÚDE
1. Kto bude najspravodlivejším Sudcom nášho života?
a) Minister spravodlivosti
b) Moji rodičia
c) Pán Ježiš
2. Podľa čoho nás bude Pán Ježiš na poslednom súde hodnotiť?
a) Podľa maličkostí, ktoré sme urobili preto, lebo sme naozaj z lásky chceli pomôcť
b) Podľa veľkolepých vecí, ktoré sme urobili preto, aby nás ľudia videli
3. Ako nás Pán Boh na poslednom súde rozdelí? (viac odpovedí je správnych)
a) Na pravo a na ľavo
b) Všetci budeme spolu, dobrí aj zlí
c) Dobrí a láskaví na jednu stranu – zlí a neposlušní na druhú stranu
d) Jedni do večného života – druhí do večného trápenia
4. Vieš kto je Justitia?

Dúfame, že Vám opakovanie podobenstiev urobilo radosť. Prajeme Vám krásny a požehnaný deň!