Uschnutý figovník

Uschnutý figovník

Marek 11:11-14 ; 20-24

V dnešnom texte sa vraciame k vyschnutému figovníku. Ešte si pamätáte na ten príbeh? Ak nie, tak si nájdite evanjelium podľa Marka 11 kapitolu a tam si to môžete prečítať v textoch 11-14 verš a 20-24 verš. Na figovníku nebolo ovocie a Pán Ježiš mu povedal, že sa už ani nemusí namáhať, keď doteraz nerodil. To bola sila nie? Ježiš povedal len slovo a už sa všetko dialo. Tak ako pri stvorení Pán Boh vytvoril všetko svojim slovom.

Moc je teda v Jeho slove, nie v tom našom. Lebo veď skúste povedať: "nech tu predo mnou vyrastie strom"..... A? Nič. My také silné slovo nemáme. Ale Boh ho má. A viete čo je úžasné? Že Pán Ježiš hovorí, že ak budeme mať vieru v Boha, tak v modlitbe môžeme prosiť Pána Boha a On to urobí. Samozrejme sú tam nejaké podmienky, ono to nie je také jednoduché. Lebo by to nebolo vždy správne, keby nám Pán Boh dal všetko, o čo Ho poprosíme (občas sú tie naše modlitby naozaj také všelijaké).

  1. máme sa modliť - nie v zmysle rýchlej modlitby, keď nám horí za zadkom. Modlitba má byť súčasťou nášho života každý deň a každú chvíľu. Kedy sa ty modlievaš?

  2. nemáme pochybovať - lenže my si namyslíme, ako sa čo nedá a ako čo nejde a potom pochybujeme, že by sa niečo mohlo stať, že by nám to Pán Boh mohol dať.

  3. naše modlitby musia byť jasné a konkrétne - niekedy ani nevieme, čo chceme. Preto si to musíme ujasniť, ale aj tak treba povedať: nech sa deje Božia vôľa pri nás.

  4. musíme vytrvať a mať odvahu - niekedy to trvá dlhšie, kým Pán Boh splní naše modlitby. A niekedy ich nesplní vôbec. To si vyžaduje našu odvahu znovu sa modliť a znovu veriť Pánovi, že je všetko tak, ako to chce On.

Prajem vám, aby ste sa takto modlili a aby ste mali to, o čo prosíte. Sú tu však ešte dve podmienky pre splnenie modlitieb, ale o tom až o týždeň.

Modlitba: Pane Ježiši, ďakujem Ti za modlitbu, za to, že sa s Tebou môžem rozprávať. Daj, aby som to robil stále, nielen vtedy, keď je už zle. Daj mi svojho Ducha, aby mi pomohol mať pevnú vieru, aby som nepochyboval. Niekedy naozaj neviem, čo chcem, preto prosím: nech sa deje pri mne Tvoja vôľa. Prosím za seba, za moju rodinu, kamarátov, za všetkých chorých, za našu vládu, za školu a za celý svet - ochraňuj nás. A keby si mi niekedy nedal, o čo Ťa prosím, daj mi dôveru, že tak je to pre mňa dobré. Amen.


Pre najmenších: ešte si pamätáš, ako Boh stvoril svet? Mohol by si nakresliť o tom obrázok. Vieš aj v ktorý deň čo Pán Boh stvoril? Napíš k jednotlivým obrázkom číslo dňa, v ktorý to Pán Boh vytvoril.

Pre starších: nájdi si v Starej zmluve knihu Žalmov a skús pohľadať taký, ktorý sa ti páči. Naučil by si sa aspoň časť z neho naspamäť?

Pre najstarších: daj si do mobilu pripomienku, budík alebo nejakú poznámku, ktorá ťa upozorní na to, že sa máš pomodliť. Vyhraď si na to miesto a čas, ale môžeš sa pomodliť aj tak, kedy ti to pasuje. Dôležité je, aby sa z toho stal dobrý zvyk, aby si na to nezabúdal.

Pre všetkých: za čo sa teraz modlievame? A veríme, že nám to Pán Ježiš dá? Vieme konkrétne sformulovať, čo od Pán Boha žiadame? Porozmýšľajme to tom a prispôsobme svoje modlitby tomu, čo nám hovorí Božie slovo.