Učiť sa treba

Učiť sa treba

Marek 12:28:34

Ako sa vám darí v škole? Je to predsa len iné, keď môžete byť priamo na hodine, niečo sa spýtať, ak nerozumiete, byť aktívni, ak viete, lepšie je vidieť aj počuť, ako si iba robiť nejaké úlohy. Hoci to možno mnohým z vás aj vyhovuje - sedieť v teplúčku, možno celý deň v pyžame, s niečím dobrým na stole a tak sa učiť. Mnohí tvrdia, že týmto spôsobom vyučovania z vás rastie "hlúpa generácia". Možno sa mýlia a možno ani nie. Predsa len sú totiž školy, do ktorých by žiaci mali chodiť, lebo sa tam učia nielen teóriu, ale aj prax - napr. keď sa učia za zdravotníkov, pekárov, cukrárov, murárov, automechanikov a pod. Jedno je však isté: vzdelanie je veľmi potrebné. Možno sa aj vy niekedy pýtate: na čo mi toto všetko bude? - ale mať všeobecný prehľad je fajn. Ani neviete, kedy sa vám niečo zíde. Možno aj pri nejakej spoločenskej hre, kde sú vedomosti veľmi dôležité, by ste zabodovali, keby ste sa lepšie učili 

Pán Ježiš tiež pochválil jedného zo zákonníkov, ktorý teoreticky ovládal najdôležitejšie prikázanie. Aké to bolo? Prečítaj si ho v ev. podľa Marka 12 kapitola a verše 28-34. V tom jednom prikázaní je zhrnutý celý zákon, aj Desatoro. Pán Ježiš tu hovorí, čo je najdôležitejšie: milovať Boha a ľudí. Aj ten zákonník to vedel, pochopil, prijal. Stačilo už len začať tak aj žiť. Pán Ježiš mu preto povedal: "si na dobrej ceste".

Čo nám tento príbeh hovorí?

  1. učiť sa treba - nechcete byť predsa nevzdelaní a hlúpi...

  2. nestačí múdrosť z kníh, existuje aj taká životná múdrosť, ktorej sa učíme v bežnom živote - ako sa správať, ako reagovať, čo je dôležité a na to nám často slúžia rôzne skúšky. Ak je v tvojom živote niečo zlé, možno sa len máš niečo dôležité naučiť, možno máš niečo na sebe a svojom živote zmeniť.

  3. najdôležitejšia je láska k Pánu Bohu a k ľuďom - je to oveľa dôležitejšie ako iba plnenie si povinností, lebo to musíme, lebo sa to patrí. Čo keby sme sa učili a pripravovali na hodiny do školy nie preto, lebo je to naša povinnosť, ale preto, lebo chceme aj týmto spôsobom ukázať Pánovi Ježišovi, že Ho máme radi a preto sme usilovní a zodpovední? Myslím, že aj rodičom a učiteľom by sme tým prejavili lásku a vďačnosť

  4. zákonník vedel, čo je dôležité z Biblie - preto je dôležité Bibliu čítať, učiť sa ju naspamäť, poznávať ju. Čo keby ste sa dnes naučili naspamäť verše 29-31?

  5. nestačí iba vedieť, čo je dôležité, ale treba to aj žiť. Možno niekomu hovoríme: ľúbim ťa, mám ťa rád, si pre mňa dôležitý, ale nestačí to - treba pre toho človeka aj niečo urobiť, nejaký skutok lásky: pomôcť, podporiť, usmiať sa, darovať niečo... Tých možností je veľmi veľa.

Dnes je teda dôležité vedieť, čo je dôležité. Je to láska. Ale ona nie je len slovom, ona je skutkom. Veď aj Pán Ježiš nás miloval tak, že za nás zomrel, nielen hovoril, akí sme pre Neho dôležití, ale aj urobil niečo, čo nás dokáže zachrániť pre večnosť.

Modlitba: Pane Ježiši, daj mi silu, múdrosť a ochotu učiť sa. Pomôž mi žiť láskou a pomáhať tým, ktorých stretávam.

Amen


Úlohy máte v texte, takže hor sa do práce Prajem vám príjemné učenie a tiež to, aby ste z toho mali radosť