Spoznávaš sa?

Spoznávaš sa?

Otec, z nášho dnešného podobenstva, požiadal prvého syna, aby šiel pracovať na vinicu; syn mu to sľúbil, ale nešiel. Otec o to isté požiadal aj druhého syna; ten jasne odmietol, ale nakoniec šiel...

... milý náš čitateľ, v ktorom zo synov sa spoznávaš? V tom prvom, ktorý sľubuje kadečo ale sľuby sa rýchlo vytratia a rýchlo sa na sľub daný otcovi zabudne? Alebo sa spoznávaš v tom druhom synovi, ktorý nie vždy je ochotný a aj teraz jasne povedal, nie, no niečo sa v ňom zlomí, oľutuje svoju tvrdosť a nakoniec predsa ide na tú vinicu?

Otec nežiadal od svojich synov nič mimoriadne, nič zvláštne, nič čoby nezvládli; len od nich chce, aby šli pracovať do vinice. Tak isto aj Pán Boh od nás nežiada nič mimoriadne a nič zvláštne – vlastne Pán Boh chce, aby sme boli Jeho spolupracovníci a pristupuje k nám ako synom a dcéram, ktorých nenúti, ale prosí. Milí naši čitatelia, chcete byť aj vy súčasťou Božieho tímu pri práci na Jeho vinici?


1. Spoznávaš sa? Nakresli seba samého.

2. Popremýšľaj či dokážeš prehodnotiť svoj postoj a zmeniť svoje zmýšľanie a správanie.

3. Ako sa prejavuje ľútosť v tvojom živote? A vedie ťa ľútosť k tomu, aby si zmenil svoj život?

4. Oprav popletený príbeh: Ale čo sa vám zdá o tomto: Jeden kamarát mal dvoch synov. Pristúpil k prvému a napísal mu: Syn môj, choď v piatok pracovať na vinicu! On odpovedal: OK , pane! Ale nešiel. Potom prišiel k tretiemu a poslal mu správu. A ten odpovedal: No ja tam nejdem! Ale potom oľutoval a išiel. Ktorý z tých dvoch splnil vôľu kamarátovu?