PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE.

PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE.

Ako iste dobre viete, a nielen z rozprávok, každé kráľovstvo musí spĺňať určité základné podmienky; samozrejme kráľovstvo musí mať kráľa, musí mať poddaných a samozrejme ríšu, kde kráľ vládne a uplatňuje svoju právomoc. Božie kráľovstvo to všetko spĺňa. Kráľom, pánom a vládcom je všemohúci Boh; poddanými sme my všetci ľudia a ríša..? ...vieme si ju predstaviť? Je tou Božou ríšou aj zem po ktorej chodíme? V Lukášovomm evanjeliu v 17.kapitole je napísané, že Božie kráľovstvo je medzi nami...

..premýšľaš teraz o tom ako je to možné? Ako to Božie kráľovstvo prichádza medzi nás? Ono prichádza

a) Slovom Božím: - teda čítaním Biblie, biblických príbehov alebo aj tejto stránky. Alebo slovo Božie môžeme aj počúvať: na hodinách náboženstva, na detskej besiedke, dospeláci na biblických hodinách. A na slovo Božie sa môžete i pozerať: poznáte animované biblické príbehy alebo filmy s kresťanskou tematikou?

b) Krstom svätým, ktorým sa stávame Božími deťmi a sme vštepení do kmeňa Pána Ježiša Krista. Ten kmeň je – vínny – a my sme na neho napojení a rozrastáme sa a prinášame ovocie; ovocie sladké, chutné, plné šťavy dobra, lásky, tolerancie, ochoty....

c) Večerou Pánovou: - keď je nám Božím deťom darované odpustenie toho, čo sme urobili zle alebo toho, že neurobili dobre keď sa to od nás očakávalo

d) Modlitbou: najmä vtedy keď sa skutočne, úprimne a s dôverou obraciame k Pánu Bohu

Milí naši čitatelia, ako ste si mohli všimnúť, Božie kráľovstvo neprichádza s veľkým rozruchom a pompézne; Božie kráľovstvo prichádza celkom nebadane. A my sa snažme hľadať Božie kráľovstvo v maličkostiach, v skutkoch lásky, v úsmevoch či peknom slove, pretože ono iba vyčkáva, kedy ho objavíš vo svojom srdci....

...je to ako s perlou, ktorú človek musí hľadať; tak aj Božie kráľovstvo je nám často v tomto svete skryté a musíme ho hľadať. Veď aj Pán Ježiš povedal, že sa musíme naučiť rozlišovať pravé perly od lacných pozlátok. Milí náš čitateľ, nezabudni, že skutočnou perlou je to, čo dáva tvojmu životu plnosť, zmysel a hodnotu. A to, čo by mohlo dávať zmysel nášmu životu a zároveň je prejavom Božieho kráľovstva na zemi, sú slová evanjelistu Lukáša: „ Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie“.

Keď sa povie kráľovstvo predstavíme si kráľa s kráľovnou, princeznú s princom, krásne róby, upravené parky a kvetinové aranžmány. Ako si však predstavíme nebeské Božie kráľovstvo? V Biblii máme napísané to, čo v ňom nie je: krivda, hriech, nenávisť, choroba, plač, ani smrť; toto kráľovstvo trvá naveky a je plné života. Je možné, aby do takéhoto kráľovstva mohol vstúpiť obyčajný človek? Môže, a to vtedy, keď do svojho života a srdca príjme Pána Ježiša Krista a bude sa zo všetkých svojich síl snažiť žiť tak, aby tvoril hodnoty Božieho kráľovstva už na tejto zemi.

Aktivity
1. Nakresli kráľa a kráľovnú alebo princa s princeznou a pokojne nám obrázok prilož do komentárov.
2. Aj v dnešnom modernom storočí ešte máme vo svete monarchie; teda zriadenie, v ktorom vládne kráľ alebo kráľovná. Vedel/vedela by si povedať, v ktorých krajinách sveta vládne kráľ alebo kráľovná? Vieš, ktorá kráľovná je najdlhšie vládnucou kráľovnou?
3. Popremýšľaj o tom, aké maličkosti by si mohol dnes urobiť pre ľudí okolo seba – a keď na to prídeš, choď a urob ich.
4. Doplň stratené slová: Poklad a perla zobrazujú ...... kráľovstva nebeského. Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme hľadali kráľovstvo Božie a aby sme nič neľutovali ....., keď ho konečne..... , pretože v ňom máme všetko....a najcennejšie. ( cenu, zanechať, nájdeme, najdrahšie)