Poznávacie znamenie: láska!

Poznávacie znamenie: láska!

Včera ste sa dozvedeli o tom, čo bolo a je dôležité vtedy, keď si Pán Ježiš zavolá ľudí k sebe ako učeníkov. Áno, správne: je dôležitá poslušnosť a dôvera. Aj učeníci nechali všetky svoje veci tak a šli za Ježišom. Netreba sa báť, lebo Pán Ježiš je ten najlepší a najmúdrejší Učiteľ.

...ešte skôr ako začneme:

 vyslov slovo: KAFARNAUM – 3x

Vyslov slovo: GENEZARETSKÉ JAZERO – 3x

povedz slovo: SYNAGÓGA – 2x

povedz slovo: ZÁKONNÍK – 2x


A tak sa dnes učeníci (vieš koľko ich bolo? A vedel by si vymenovať aspoň šiestich?) vybrali s Pánom Ježišom do mesta Kafarnaum. Toto mesto sa nachádza na brehu Genezaretského jazera, v dnešnom štáte Izrael. Toto mesto má svoj význam. A určite chceš vedieť prečo. V tomto meste verejne pôsobil Pán Ježiš; urobil tu mnoho zázračných uzdravení, kázal v synagóge a učeníci sa nebáli prísť s Ním práve sem. A možno prvé čo si v tomto meste Kafarnaum všimli bola budova s vežičkami. Bola to práve synagóga. Miesto, kde sa schádzali Židia k náboženským zhromaždeniam ale aj k náboženskému vyučovaniu.

Pán Ježiš v tejto synagóge hovoril ľuďom o Bohu; hovoril im o tom, aký je Boh dobrý, láskavý, trpezlivý. Hovoril ľuďom o tom, ako majú medzi sebou žiť; ako sa majú k sebe správať. Ale Pán Ježiš hovoril aj o tom, že Pán Boh sa vie niekedy aj nahnevať, aj človeka trocha potrestať – no nakoniec vždy u Pána Boha zvíťazí láska. Pán Ježiš zdôraznil, že tak to má byť aj s nami ľuďmi. Máme milovať Boha aj ľudí. Aj takých ľudí, s ktorými sa práve nekamarátime, nemáme ich radi alebo sa práve spolu „nehráme“.

Našli sa však ľudia, ktorí v tomto s Ježišom nesúhlasili. Vlastne boli to ľudia, ktorý nesúhlasili s ničí, čo Ježiš povedal. Nazývali sa zákonníci a chvíľami si o sebe mysleli, že sú niečo viac ako ostatní ľudia. Držali sa iba predpisov a zákonov a nič iné ich nezaujímalo.

Ako už dobre viete, Pán Ježiš bol úplne iný. Mal obrovskú moc; veď liečil, kriesil, premieňal, pomáhal, získaval si ľudí a čo je dôležité –MAL ĽUDÍ RÁD. Bol poslušný, skromný a pokorný – napriek tomu, že mal Bohom danú moc a to na nebi i na zemi.

A tak, milí naši čitatelia, nebuďte namyslení ako zákonníci. Buďte poslušní, láskaví, skromní. MAJTE RADI BOHA I ĽUDÍ. Amen

AKTIVITY:

najmladší:  nakresli obrázok, ktorý pre teba vyjadruje lásku k ľuďom i Bohu; ak sa ti práve dnes nechce veľmi premýšľať a máte doma tlačiareň, môžeš si vytlačiť srdiečko a vymaľovať; nezabudni si v ňom vystrihnúť dierky na pršteky.

Starší:  rozdeľ tieto slová, farebnými farbičkami, na slabiky a prepíš si ich;

1. KAFARNAUM 2. ZÁKONNÍK 3. SYNAGÓGA  4. GENEZARETSKÉ JAZERO

rozdeľ na slabiky aj názov tvojej dediny alebo mesta

najstarší:  opýtaj sa rodičov, starých alebo krstných rodičov, čo pre nich znamená láska jedného k druhému; čo si jeden na druhom cenia a prečo by nevedeli bez seba žiť.

všeobecné:  ..možno prvé čo si učeníci v Kafarnanume všimli bola budova s vežičkami – synagóga; aj v našich dedinách a mestách si najskôr všimneme to, čo vyčnieva – teda vysokú vežu kostola; úloha: zistite koľko metrov meria veža vášho kostola; odpovede čakáme v komentároch

Odpovede a fotky  môžete posielať aj na Messenger Carmen Cebriková Želinská a po vašom súhlase budú zverejnené.


90752779_2803932006360692_6372313380732010496_n.jpg

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.