Otče náš, KTORÝ SI V NEBESIACH

Otče náš, KTORÝ SI V NEBESIACH

Zapamätali ste si, prečo v modlitbe oslovujeme Pána Boha slovami Otče náš? Verím, že to už viete a keď by sa stalo, že si to celkom dobre nepamätáte, mrknite sa ešte na to jedným očkom.
Dnes si niečo povieme o slovách, ktoré máme v nadpise napísané veľkými písmenami. Pozri sa ešte raz na nadpis a prečítaj si ich ešte raz. Ktorý si v nebesiach – čo by to tak mohlo byť? Čo tebe pri prečítaní týchto slov príde na um? Ako si tieto slová predstavuješ a vysvetľuješ ty? Napríklad tak, že Otec náš býva – prebýva v nebesiach? Nezdá sa vám, že to nebo je dosť ďaleko od našej zeme? A ešte keď v tom nebi prebýva Boh, tak nie je potom aj On dosť ďaleko od nás?

Je to pre nás tak trocha tajomstvo. A práve toto tajomstvo nás vedie k uvedomeniu si toho, aký je Pán Boh, náš Otec vznešený. Slová „ ktorý si v nebesiach“, nehovoria o tom, že Boh prebýva v nebi; hovoria o vznešenosti nášho Otca a o Jeho prítomnosti v srdci človeka.

Nebesia sú vyjadrením toho, že Boh je nad všetkým, že Pánu Bohu patrí vláda i moc. Slová „ktorý si v nebesiach“ hovoria aj o tom, že sme Božími deťmi a máme pripravené miesto v nebi. Čo je však dôležité je to, že nebo máme žiť už tu na zemi, snažiť sa kráčať srdcom v nebi a nohami na zemi.

Ťažko je si predstaviť vzdialenosť medzi nebom a zemou, ale Boh, ktorý je na nebesiach, prebýva v našich srdciach. Vzdialenosť v kilometroch neurčuje to, ako ďaleko sme od Boha, ale naše srdce a postoj, ktorý máme, určuje spojenie s našim Otcom. 
Amen

Aktivity
1. Dnes si precvičíme angličtinu, čo vy na to? Urobte si podľa priloženého obrázka aj vy doma takého písmeno H – ako heaven - z vaty; pokúste sa preložiť vety pod písmenom. Ak nemáte v obľube angličtinu, pokojne urobte obrázok so slovenským písmenom N – ako nebo a napíšte tam slovenský preklad. Ak napr. máte radi nemčinu – aké začiatočné písmeno napíšeme......?
2. Popremýšľaj o tom, ako sa v tvojom živote prejavuje to, vznešený Boh prebýva v tvojom srdci.