Otče náš

Otče náš

OTČE NÁŠ - vždy keď počujem toto slovné spojenie príde mi na um  moja starká, ktorá ma túto modlitbu učila. Bola som dieťa a myslela som si,  že je to len názov modlitby a tak som sa ju naučila naspamäť a hotovo. Keďže sa rozhovory o viere a Pánu Bohu na dlhý čas zúžili len na túto modlitbu, tak som nad tým ani viac nerozmýšľala.
Až v dospelosti som začala rozmýšľať o čom to vlastne -celé je-.
OTČE NÁŠ - je to napríklad ako list Pánu Bohu. Keď píšeme list, tiež na začiatku býva oslovenie. Náš osobný   list do neba. Čím vrúcnejšie oslovenie tým bližší vzťah. Úradná zásielka a list milovanej osobe – to určite veľký rozdiel. Už aj tým oslovením hovoríme ako veľa pre nás znamená Boh. Preto by to nemala byť len fráza, ktorú zo zvyku opakujeme.
OTČE NÁŠ  - Drahý ocko, Milovaný otec, Náš Pán, Naše svetlo v tme, Náš počiatok aj koniec, Náš pevný kameň, Naša opora, Náš pevný a nemenný bod v živote. Alebo Otče môj,  Pán môj,  Drahý  Boh môj.
Ako   by sa mohla  začínať naša modlitba? Skúsme nad tým dnes porozmýšľať keď sa budeme modliť.   Amen
Požehnaný týždeň všetkým

Aktivity
1. Ak máš doma tlačiareň, vytlač si obrázky a môžeš si vymaľovať zvieratká alebo si precvičiť číslice a pospájať ich a pomenovať zvieratko a vymaľovať si ho. Aj zvieratká majú svoju rodinu, svojho ocka; vieš ako sa volá otec žriebätka, kačičky, zajačika, kuriatka, húsatka a teliatka?
2. Doplň priloženú Tajničku.pdf
3. Do internetového prehliadača napíš: Otče náš a zisti, ako sa toto slovné spojenie povie napr. v nemčine, latinčine, gréčtine, hebrejčine, taliančine a jeden jazyk si vyber ty sám.
4. Vieš kde v Biblii sa táto modlitba nachádza? V ktorom evanjeliu?


Obrázky
280548639_5044106229009914_2577593428987242732_n.jpg
280587849_5044105762343294_8051047214614503426_n.jpg