Nedaj sa nachytať – premýšľaj!

Nedaj sa nachytať – premýšľaj!

Mk 13,13-17

Podchytiť v reči – čo to znamená? Vieme? Naši starší čitatelia to vedia a tomuto slovnému spojeniu rozumejú. A teraz by som mohla, vám, milí naši mladší čitatelia, povedať: choďte a spýtajte sa rodičov alebo starkej či dedka J
Tak teda – podchytiť v reči: - znamená chcieť niekoho nachytať; a ten čo sa pýta očakáva, že odpoveď bude iná ako on chce počuť. Každému z nás sa už asi stalo to, čo Pánovi Ježišovi – že sa vás niekto niečo opýtal a vy ste vedeli akú odpoveď chce počuť, no mali ste dosť odvahy na to, aby ste mu situáciu vysvetlili a povedali mu to, čo počuť nechcel a pritom to bola správna odpoveď.
Pána Ježiša niektorí ľudia nemali radi – aj preto, že hovoril pravdu, nič neprikrášľoval a vždy povedal to, čo povedať mal, aj keď nie vždy to pre toho druhého človeka bolo príjemné. A práve preto hľadali  Ježišovi neprajníci rôzne situácie, v ktorých by mohli Ježiša nachytať, ponížiť a vysmievať sa Mu.
Aj my nie každého máme radi a niekedy tie máme snahu týchto ľudí znemožniť a urobilo by nám dobre keby sa s nich svete alebo ľudia na FB vysmievali. No nerobil to Pán Ježiš a nerobme to ani my! Ani vtedy keď nás veľmi svrbí jazyk či  pršteky nám skáču po klávesnici a už – už chceme niečo štipľavé povedať a pikantné o tom druhom napísať.
Pán Ježiš dobre videl a vedel, že títo ľudia Ho chcú pokúšať, že sa Mu chcú posmievať a znemožniť Ho. On im to však nedovolil a rovno im povedal: Čo ma pokúšate? A veru pýtali sa Ježiša na chúlostivú vec. Pýtali sa na daň. Daň nemá nikto rád; neradi platíme dane nášmu štátu, ale musíme; inak by sme boli stíhaní daňovým úradom či políciou.
Ježiša sa pýtali či majú zaplatiť daň cisárovi. A čo Ježiš na to? Povedal im: - pozrite sa na tento denár; je tam cisárov obraz a nápis? – je – tak teda treba zaplatiť, povedal im Ježiš. Čo je cisárove, treba dať cisárovi a čo je Božie- treba dať Bohu.
Milí naši čitatelia – čo to vlastne tomu Pánu Bohu treba dať?
a) úctu a prvé miesto v našich životoch
b) srdce – otvorené dokorán, aby ho Boh mohol naplniť láskou
c) čas; čas strávený s Bohom nám nikdy nebude chýbať
Tí, ktorý Ježiša pokúšali povedali jednu pravdivú  vec: nepozeráš na osobu človeka; teda Ježiš sa nepozerá na to čo máme oblečené, aký máme účes či make-up; Ježiš sa pozerá na dušu a srdce človeka. A komu patrí naše srdce a komu svoje srdce dáme?
My sami sme denárom – my sme mincou a nech je na nej miesto len pre Pána Boha. 
Amen

Úloha pre menších a väčších: na papier veľkosti A4 si nakresli kruh; ten kruh predeľ na polovicu a na jednu polovicu nakresli čo dávaš cisárovi, teda štátu, a na druhú polovicu čo dávaš Pánu Bohu.
Úloha pre starších: nemusíš kresliť; popremýšľaj koľko dávaš cisárovi a koľko Bohu.