Na ktorej strane chceš stáť?

Na ktorej strane chceš stáť?

Prešli sme si podobenstvá Pána Ježiša a dnes sme sa dostali k poslednému, ktoré hovorí o súde. Slovo súd a súdne pojednávanie nie je veľmi príjemné slovné spojenie. Nikto z nás asi netúži dostať sa pred súdny tribunál či už ako žalobca alebo obžalovaný. Byť pred súdom je nepríjemná vec, pretože na súde sa vyťahuje všetko, naozaj všetko, ako sa zvykne povedať, všetka špina a aj každá smietka.

Milí naši čitatelia, príde aj v našich životoch čas, keď sa postavíme pred súd; pred Boží súd a bude to náš súd posledný. Och joj, neznie to veľmi dobre, čo? Tak skoro až desivo. No nebojte sa, cieľom nášho dnešného podobenstva nie je nahnať nám strach. Dnešné podobenstvo nám chce ukázať, že našim sudcom nebude nijaký človek – ani taký, ktorý nás má rád ale ani taký, ktorý nás neznáša. Sudcom nášho života bude Pán Ježiš; náš priateľ, pomocník, brat, ktorý za nás obetoval svoj život.

Viete podľa čoho nás bude hodnotiť? Nie, nebudú žiadne veľkolepé veci. Budú to maličkosti, ktoré sú prejavom skutočnej a opravdivej lásky k človeku a viery v Pána Ježiša.

Dali ste hladnému najesť?

Dali ste smädnému piť?

Prichýlili ste tuláka alebo dali ste unavenému miesto a čas oddýchnuť si?

Darovali ste oblečenie?

Navštívili ste chorého?

Potešili ste smutného?

Ak ste na všetky otázky odpovedali – áno – mám z vás radosť. Ak ste na niektoré otázky odpovedali – nie – snažte sa o to, aby ste čím skôr mohli odpovedať – áno -.

Všetci sa raz postavíme pred Pána Boha a On bude súdiť; jedni budú napravo, druhí naľavo ( aj stádo ovečiek sa cez deň pasie spolu ale keď prídu do košiara, pastier oddelí ovečky od kozlov) – teda dobro a láska na jednu stranu a hriech, klamstvo, neposlušnosť na stranu druhú – každý dostane to, čo si zaslúži; jedni večný život a jedni večné trápenie; žiadna iná možnosť neexistuje.

Milí naši čitatelia, dnešné podobenstvo je taký návod na to, ako sa dostať do neba. Buďme k ľuďom dobrí, láskaví, ochotní, pomáhajme si navzájom; nerobme veci z vypočítavosti a len preto, aby videli moji kamoši na FB, že som odniesol starej tete susede nákup.

Všetko padá alebo stojí na tom čo sme urobili alebo neurobili. Dajme svetu a ľuďom okolo seba to najlepšie z nás a pri súde si nás Pán Boh postaví na tú správnu stranu. Amen

PS: Poznáš tú dámu na obrázku? Je to JUSTITIA (čítaj: justicia) – starorímska bohyňa spravodlivosti, nazývaná aj dáma spravodlivosti – je zobrazovaná ako mladá žena, ktorá v jednej ruke pevne drží váhy, ktoré sú symbolom spravodlivosti. V druhej ruke drží meč, ktorý je symbolom rozhodnosti alebo trestu. Ako ste si všimli, má pásku cez oči, to aby nevidela účastníkov pojednávania, aby nevidela ich pôvod, moc, postavenie a aby rozhodovala bez strachu a spravodlivo; dnes sa často na základe toho zvykne povedať, že spravodlivosť je slepá. Mladá dáma stojí na truhlici s peniazmi, čo znamená, že je nepodplatiteľná a okolo nôh má omotaného hada, ktorý symbolizuje zločin a mečom, symbolom trestu, mieri na hada.

1. Nakresli košiar s ovečkami tak, že na jednej strane budú ovečky, na druhej strane kozle ( barančeky) a v strede košiara, pastier – Pán Ježiš.

2. Určite dávaš pozor na hodinách občianskej výchovy; ak menej dávaš pozor, môžeš si pozrieť na internete: Sústavu súdov Slovenskej republiky a ich sídla; vedel by si povedať koľko máme krajských a okresných súdov na Slovensku?

3. a) čo keby si do konca týždňa pripravil jednoduché chutné jedlo napríklad pre tvojich rodičov, ktorí prídu domov unavení a hladní z práce?

b) čo keby si zajtra zašla k babke a pomohla jej zavesiť alebo poskladať bielizeň?

c) čo keby si si pretriedila oblečenie, hračky alebo topánky a venovala ho deťom, ktoré toho majú menej ako ty? Určite také deti poznáš.

d) čo keby si v nedeľu doobeda zašiel do kostola a poobede navštívil niekoho, u koho si už dávno nebol a dlho si ho nevidel?

4. Skús popremýšľať o tom, aké by to mohlo byť vo večnom živote a aké vo večnom trápení. Pamätáš si z nášho textu ako sa máš správať, aby si sa nedostal/a do večného trápenia?

5. Prečo naše vzdelané, civilizované, kultúrne a technicky vyspelé ľudstvo má byť prísne súdené?