Máte nakúpené darčeky?

Máte nakúpené darčeky?

Mk 12, 41-44

Pekný posledný týždeň školy v tomto občianskom roku vám prajem! Už sa blížia Vianoce. Máte nakúpené darčeky? Vyrobené nejaké malé pozornosti pre svojich najbližších? Už ste urobili nejaký dobrý skutok a darovali niečo len tak, nezištne, bez zisku, bez toho, aby ste za to niečo čakali? Vianoce sú podľa mňa presne o tom, podeliť sa s tými, ktorí nám to nemajú ako splatiť - či sú to ľudia alebo zvieratá. Možností je naozaj veľa. Niekomu možno urobí radosť čo len pár pekných slov na vlastnoručne vyrobenej pohľadnici.  Lebo vianočné sviatky sú o daní daru. Ježiš, ktorý má narodky, je tiež takým Božím darom pre nás. Preto by sme sa mali naučiť nielen dary prijímať, ale aj dávať. 
Možno si poviete, že vy nezarábate a nemáte z čoho dávať darčeky. Tak sa inšpirujte príbehom z ev. podľa Marka 12 kapitoly, veršov 41-44. Je to príbeh o  porovnaní ľudského srdca chudobnej vdovy a boháčov. Pán Ježiš hovorí, že tí bohatí dávajú preto, lebo majú veľa, majú teda z čoho. Tá chudobná vdova tiež dáva - nie veľa, ale všetko, čo má - hoci nemá z čoho. A to veľa vypovedá o ich srdciach. Aj  v živote je to často tak, že ten, ktorý má málo sa ochotnejšie delí s tým málom, ale ten, ktorý má veľa sa nechce ničoho vzdať, lebo by mal málo. Zamotané? Ale pravdivé. 
Tá chudobná vdova nám aj pred Vianocami dáva inšpiráciu:
1.buďme milosrdní a rozdeľme sa, hoci len s málom
2.nájdime si niekoho, komu urobíme radosť
3.dôverujme Pánovi, že aj keď sa delíme, aj keby sme dali všetko, On sa o nás postará
4.buďme skromní, pokorní, vďační, ľahšie sa nám potom bude deliť s tým, čo máme
5.dajme Pánu Bohu celý svoj život k dispozícii - nielen na Vianoce, v nedele, sviatky, ale počas celého roku, nielen niektoré oblasti, ale absolútne všetko v živote dajme Pánu Bohu ako dar.
Pán Boh nám dal všetko. Preto rozdeliť sa, darovať niečo z toho, čo máme, nie je až také ťažké. Nezabudnite, že Vianoce nie sú len o tom, čo si my nájdeme pod stromčekom od iných, ale aj čo si tí druhí nájdu pod stromčekom od nás. A nemusí to byť nič veľké, stačí ak to bude z lásky. 

Modlitba: Pane Ježiši, daj mi dar skromnosti a dôvery. Pomôž mi deliť sa s tým, čo mám, lebo je to dar od Teba. Požehnaj nás svojim požehnaním, aby sme mali dostatok všetkého a mali aj na rozdávanie pre iných. Amen. 


Aktivita pre všetkých: upeč medovníčky, napíš pozdrav, kúp drobnosť, vyrob hviezdu, vypíš veršík z Biblie, objím, poďakuj, nakresli obrázok, kúp granuly do útulku, odnes teplú polievku bezdomovcovi, zavolaj starším ľuďom alebo urob čokoľvek iné, čím spravíš Vianoce krajšími. Ty si prijal Boží dar - spasenie v Pánovi Ježišovi, podaruj niečo aj ty iným.