Máš dostatok oleja?

Máš dostatok oleja?

Minulý týždeň nás kráľ, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi, na tú svadbu aj pozval. Boli ste na tej svadbe? Prečítali ste si tento biblický príbeh, toto podobenstvo? Verím, že ste to tak urobili.
Dnes sa zase vyberieme na svadbu. No dnes to bude jej úplný začiatok, keď budeme spolu s družičkami očakávať ženícha. Najprv si však krátko povedzme niečo o zvykoch na takýchto izraelských svadbách. Zvykom bolo, že svadby sa pre veľké horúčavy začínali až večer  a pokračovali celú noc. Zaužívaným zvykom bolo tiež to, že ženích so svojou družinou prichádzal do domu nevesty, aby si ju potom odviedol domov. V dome ženícha čakala nevesta so svojimi družičkami, ktoré večer vychádzali ženíchovi oproti – no a keďže to bolo večer museli si so sebou zobrať ručné lampáše, ktoré sa používali špeciálne na svietenie vonku. Tie lampášiky boli malé a preto sa do nich vošlo naraz len málo oleja; ak chceli alebo museli byť dlhšie vonku, museli si so sebou zobrať olej do zásoby - no a tak vychádzali družičky oproti ženíchovi. Zaujímavým zvykom bolo aj to, že ženích schválne meškal a nechával na seba čakať. Milí priatelia, ten ženích z nášho príbehu prišiel mimoriadne neskoro - až o polnoci - a tak družičky, ktoré ho čakali, zaspali. A keď sa o polnoci zobudili, polovica z nich zistila že nemá čím svietiť a tak nemohli splniť úlohu, ktorú na tejto svadbe mali: svetlom vítať ženícha....
...a? teraz ako ďalej? Čo budú robiť družičky, ktoré olej mali, to je nám všetkým jasné: pôjdu so ženíchom. Ale čo s tými družičkami, ktoré už olej nemali? Zachovali sa tak, ako by sa zachovala aj väčšina z nás: chceli si požičať od tých družičiek, ktoré mali oleja aj do zásoby. Tie im však nevyhoveli a povedali im: Aby potom nestačilo ani nám ani vám?
Čo sa tu vlastne pokazilo? Kde nastala chyba?  Bolo chybou to, že polovica z týchto panien zaspali? Nie, to najväčšia chyba nebola a ani  Ježiš im to  nevyčíta. Ich chybou bolo, že keď prišiel ženích, neboli pripravené, nemali dosť oleja. Vidíme teda, že práve   prítomnosť alebo neprítomnosť oleja je pre Ježiša rozhodujúca. Tie, ktoré olej nemajú alebo nemajú ho dosť, nemôžu predstúpiť pred ženícha a svietiť. Prečo je ten olej taký dôležitý? A čo znamená pre nás?
Olej v Biblii často symbolizuje Ducha Svätého. Olejom pomazal  Samuel Dávida za kráľa . Aj pri novonarodenom Ježišovi  v Betleheme nachádzame popri zlate a kadidle aj myrhu, ktorá je vlastne vzácnym olejom  Teda, keď pre tie panny bolo dôležité, či majú olej alebo nie, pre nás je dôležité, či máme Ducha Svätého a či sa každodenne posväcujeme.
Milí naši čitatelia, viete čo znamená -  "posvätiť sa?"  počuli ste už také slovo? Používate ho? Rozumiete mu? Posvätiť sa znamená dennodenne žiť s Bohom, každý deň  sa odovzdávať Bohu vo všetkom a so všetkým čo robím. Napríklad: ak sa dotkneš vody, nestaneš  sa vodou, budeš trocha mokrý;  Ak sa budeš  váľať v prachu, nestaneš sa predsa prachom  ale zaprášiš sa; ak sa dotkneš Svätého Boha, nebudeš  svätý, to nie, ale  posvätíš  sa.
Ako sa môžeme  dotknúť Boha? Každodenným životom, modlitbou, rozhovorom  s Bohom. Keď   cítime smútok či žiaľ, vyžalujme sa Bohu.  Ak máme problém,   prosme Pána Boha o radu. Keď sa tešíme a máme radosť v srdci a prežili sme pekný deň, poďakujme za to Bohu. Hovorme s Bohom o všetkom tak, ako hovoríme s ďalšími členmi rodiny.
Tých panien, družičiek, ktoré očakávali ženícha bolo 10. Číslo desať je symbolom dokonalosti, plnosti – to znamená, že tento príbeh sa týka všetkých nás. Teda, milí naši čitatelia, všetci buďme pripravení na príchod Ženícha, Ježiša Krista; ženích na svadbu meškal, ale Ženích Pán Ježiš Kristus, určite príde, len hodina Jeho príchodu nie je známa; preto buďme pripravení, všetci. Zaobstarajme si dostatok oleja, lebo to, kam sme pozvaní je veľmi dôležité miesto. Ešte kým žijeme, môžeme strácať i znova nachádzať; ale keď príde Ženích, dvere na svadbu za zatvoria a potom už bude neskoro zháňať olej.
1. Určite sa u vás doma nájdu gombíčky rôznych tvarov, farieb i veľkostí; s pomocou rodičov alebo babky či dedka si môžeš urobiť   krásny lampášik podľa priloženého obrázka.
2. Družičiek v našom dnešnom podobenstve bolo 10; polovica z nich zistila, že má málo oleja; vieš koľko je polovica z desať?
3. Číslo 10 symbolizuje plnosť. Desať bolo družičiek. Tvojou úlohou je doplniť správnu číslovku do vety.
a) Židovská bohoslužba sa nemohla začať, ak tam nebolo _____ mužov.
b) Božích prikázaní je ____ .
c) Stvoriteľ nám dal _____ prstov.
4. Rozprávate sa doma o svojom prežitom dni? Povieš mame, ockovi, dedkovi či babke alebo súrodencom čo pekné alebo aj smutné si zažil v daný deň? Podeľ sa aj dnes o svoju radosť i smútok z prežitého dňa; porozprávaj o tom v modlitbe Pánu Bohu ale aj svojim blízkym doma.