...Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.

...Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.

Pomaličky sa dostávame k záveru Modlitby Pánovej. Dnes máme pred sebou zaujímavé slová. Kráľovstvo – moc – sláva – naveky. Keď v modlitbe vyznávame, že kráľovstvo, moc i sláva patria Bohu, tak potvrdzujeme svoju vieru v Neho.
Pozeráte rozprávky, v ktorých sú králi a kráľovné, však? Ak pozeráte, tak viete ako to v takom kráľovstve vyzeralo a fungovalo kedysi dávno, keď naši starí rodičia ešte neboli na svete. No určite viete aj o tom, že aj do dnešných čias sa zachovali krajiny, v ktorých na tróne sedí kráľ či dokonca kráľovná; ale tieto kráľovstvá už ani zďaleka nefungujú tak, ako kedysi dávno – pradávno. Funkcia panovníka: - kráľa či kráľovnej je skôr braná ako reprezentatívna úloha. Milí naši čitatelia, aj Pán Ježiš je našim Kráľom; kráľom nad našimi životmi; no nebojme sa, lebo On je kráľom dobrým, lebo On je svetlo, je cesta, pravda i život a nechce nám zle, ale stále má na pamäti naše dobro.
Kedysi dávno mali králi a kráľovné všetku moc a vládu vo svojich rukách a o všetkom chceli rozhodovať a aj rozhodovali. Nebolo skoro ničoho čo by nebolo prešlo cez kráľovské komnaty a aby kráľ či kráľovná o tom nevedeli; rozhodovali o dôležitých záležitostiach krajiny ale rozhodovali aj o živote a smrti človeka. Pán Boh má moc, aj keď ťažko je nám ju chápať, napríklad pri stvorení sveta, pri putovaní púšťou. Pán Ježiš, Boží Syn, má tiež svoju moc, a aj tú je nám ťažko pochopiť; veď Ježiš, len popremýšľajte koľko vecí urobil, koľko záležitostí vyriešil a ako múdro a spravodlivo. Milí naši čitatelia, neexistuje vec, ktorá by bola pre Pána Boha nemožná; lebo u Boha je všetko možné; nič mocnejšie ako Boh neexistuje.
Každý panovník, ktorý žil dávno-dávno chcel mať kráľovstvo, moc a samozrejme slávu. Chcel byť slávny, chcel, aby ho poznali a vedeli o ňom široko ďaleko. Aj dnešný panovníci alebo ľudia, ktorí riadia štát, krajinu chcú byť slávny a chcú, aby sa o nich hovorilo; aby sa hovorilo o tom, čo významné pre svoj národ urobili. Všetka naša vďaka, chvála a sláva za náš život a všetko čo v ňom máme patrí Pánu Bohu a Ježišovi Kristovi.
Pozemský králi prichádzajú na trón a po niekoľkých rokoch, možno desaťročiach odchádzajú, zomierajú, vymenia ich, nastúpia na trón ďalší dediči trónu – ale Pán Boh vládne naveky. Amen

Aktivity:

1. Napíš názvy piatich slovenských rozprávok, v ktorých sú králi, kráľovné, princovia, princezné. Ak ešte nevieš písať, nakresli tvoju obľúbenú rozprávku, samozrejme s kráľovskou tematikou.
2. Vieš vymenovať aspoň 5 krajín, v ktorých vládne kráľ, kráľovná? Určite vieš v ktorej krajine je najdlhšie vládnuca kráľovná.
3. Popremýšľaj o tom, akú moc pri tebe dokázal Boh; čo mocné, možno v tvojich očiach divné až neuveriteľné vykonal Boh.
4. Keby si ty bol kráľom či kráľovnou na našom Slovensku a mal by si vo svojich rukách moc a vládu – čo by si zmenil, napravil, urobil inak?