Kto je najväčší v kráľovstve nebeskom?

Kto je najväčší v kráľovstve nebeskom?

Ktovie, ako by vyzeral rad, keby sa všetci členovia tejto skupiny zoradili podľa výšky. Ktovie, ako by vyzeral rad, keby sme sa zoradili podľa veku. A ktovie, ako by vyzeral rad, keby sme sa zoradili napr. podľa vedomostí z Biblie. No a ďalšia otázka znie: keby nás Pán Boh chcel usporiadať podľa nejakej zásady (nap. kto s najviac modlí alebo kto si najčastejšie číta Písmo alebo robí dobré skutky) - čo myslíte vyzeral by náš zástup tak, ako by sme ho zoradili my? Nemáte pocit, že Pán Boh má občas iné kritéria na ľudí ako my, ľudia? 🙂

Za Pánom Ježišom prišli učeníci so zaujímavou otázkou: Pane, kto je najväčší v kráľovstve nebeskom? - čo to tých učeníkov trápi? Prečo sa to pýtajú? Je to vôbec dôležité? Veď sme ešte na zemi... Ale učeníci boli na to zvedaví tak, ako aj my všetci. Vždy chceme byť prví, najlepší, chceme, aby nás ľudia mali radi, aby sme boli najšikovnejší, neznášame, keď prehrávame. Však je to tak? Veď si len spomeňte, ako ste sa nahnevali, keď ste na pretekoch skončili druhí alebo keď vás niekto porazil v kartách alebo ako ste sa hnevali v hre Človeče, nehnevaj sa 😉. Chceme byť vždy prví a možno to chceli aj učeníci. Preto sa pýtajú túto otázku Ježiša a čakajú, že im odpovie: jasné, že vy. Veď so mnou chodíte, ste moji najbližší priatelia, ste pri všetkých zázrakoch, veľa toho viete, vaša viera je veľká a ste Mi poslušní. Samozrejme, že najväčší ste vy.

Toto čakali, ale nedočkali sa. Ježiš si zavolal k sebe dieťa a povedal: Matúš 18:2-4. Kto je teda najväčší v Božom kráľovstve? Dieťa. Nooo, vidíte, aj vy ako maličkí máte veľkú hodnotu v Božích očiach. Dokonca Ježiš uprednostňuje dieťa, ktoré ešte toho veľa nevie, pred dospelými, ktorí sú už vzdelaní a majú životné skúsenosti.

Do nebeského kráľovstva prídu tí, ktorí budú ako deti. Samozrejme, že nie všetko, čo robia deti je správne, veď to poznáte. Ale sú vlastnosti, na ktoré dospelí už zabudli, ale pre Božie kráľovstvo sú dôležité. Čo teda znamená "byť ako deti"?

1.mať pokoru, nepovyšovať sa, nepýšiť sa, nechcieť byť vždy naj a nemyslieť si o sebe, že sme bez chyby

2.dôverovať, spoliehať sa na svojho nebeského Otca a bez premýšľania čo a ako, Ho poslúchať a napodobňovať

3.tešiť sa z maličkostí a vidieť život nie iba v čiernej a bielej, ale vidieť ho vo všetkej nádhere - keď vyjde slnko, keď prší, keď sneží....

4.nemyslieť si, že sme najmúdrejší, ale nechať sa poučiť a vychovávať tak, ako rodičia vychovávajú svoje deti, tak my sa tak máme nechať vychovávať našim nebeským Otcom.

V Božom kráľovstve totiž platí iná logika ako u nás. Pri Pánu Bohu prví budú poslední a poslední prví. Pamätajme na to, že Pán Boh na nás ľudí pozerá inak, ako my sami na seba. On vidí viac, ako vidíme my a je spravodlivý. Preto sa nepovyšujme, lebo hoci si o sebe myslíme, že sme lepší ako druhí, v Božích očiach to môže byť presne opačne.

Modlitba: Pane Ježiši, daj mi pokoru pred Tebou, aby som Ťa poslúchal. Daj mi nemyslieť si o sebe viac ako treba. Nauč ma dôverovať Ti úplne a tešiť sa z maličkostí života. Potrebujem sa od Teba učiť, tak ma svojím slovom vyučuj a daj, aby som sa Ti stále viac podobal. Amen.

Aktivity:

najmenší - nakresli obrázok tvojej rodiny, zoraď ich podľa veľkosti od najmenšieho po najväčšieho a potom opačne. A keď rád kreslíš, môžeš svoju rodinu potom nakresliť v akomkoľvek poradí.

starší - porozmýšľaj, čo by si ty, ako dieťa, mohol naučiť svojich rodičov či starých rodičov - možno modliť sa, čítať si Bibliu, tešiť sa z maličkostí. Dospelí už niektoré veci zabudli, treba im to pripomenúť. Môžeš to byť ty, kto ich niečo naučí. Skús porozmýšľať, čo ty vieš a oni nevedia.

najstarší - niektorí z učeníkov mali veľkú túžbu byť naj. Viete ktorí to boli? Skúsite nájsť v ev. podľa Matúša ten príbeh a čo im Ježiš povedal na túto ich túžbu?

všeobecné - pamätajme na verš: prví budú poslední a poslední prví a nech nás to učí pokore a dôvere voči Božiemu úsudku a nech nám to dodá schopnosť prosiť o odpustenie.