Kto je Ježišovým otcom?

Kto je Ježišovým otcom?

Marek 12:35-37

Neviem ako u vás, ale u nás je krásny slnečný deň, aspoň zatiaľ. Pán Boh nás volá aj týmto počasím k oslave Jeho mena a ku vďačnosti za všetko, čo nám už dal a ešte - nielen v dnes - dá. 
Dnes máme trochu ťažší text. Pamätáš si ako sa volá Ježišova mama? A vieš ako sa volá Ježišov otec? Kto je vlastne otec Pána Ježiša? Musíme si to trošku usporiadať. Ježišova matka je jasná: je to Mária. Ale s otcom je to málinko komplikované: "normálnym otcom" Pána Ježiša je Pán Boh, nebeský Otec. A Jozef, manžel Márie, bol Ježišovým adoptívnym otcom. Vieš čo znamená adoptovať? Adoptovať znamená, že si muž a žena (väčšinou) zoberú dieťa iných rodičov a prijmú ho za svoje. To znamená, že to dieťa má rodičov, ktorí sú pokrvní a potom má tých nových, ktorí si ho adoptovali. Pán Ježiš mal teda jednu matku a dvoch otcov - pozemského Jozefa a nebeského Hospodina. Keďže my sme tiež Božie deti, máme s Ježišom rovnakého Otca - Toho v nebesiach. Super nie? Ty, ja a všetci, ktorí veria v Pána Boha, sme Ježišovi súrodenci. Si to predstav akého slávneho Brata máš. 
Pán Ježiš tu spomína aj Dávida. Dávid bol najslávnejší izraelský kráľ. Z jeho potomstva sa mal narodiť Mesiáš. To by znamenalo, že Mesiáš je len človek, potomok slávneho kráľovského rodu. Pán Ježiš sa im však snaží vysvetliť, že Mesiáš nie je iba človek, ale že je to Boh, že prichádza z neba, nie zo zeme, že je mocnejším ako najmocnejší ľudia a že je Dávidovým Pánom, nie podriadeným. Ježiš tam v chráme ľuďom hovorí, že Mesiáš - Pán Ježiš - je viac ako Dávid a že nie je iba človekom, ale aj Bohom. To ľudia mohli vidieť pri Jeho zázrakoch, uzdraveniach, vzkrieseniach. Veríme aj my, že Ježiš nie je len super človek, ale je aj Boh, ktorý má moc aj v našom živote? Veríme, že je slávnejší ako tí najslávnejší králi, napr. aj ako kráľ Dávid?
Ľud Ježiša rád počúval. Aj my radi počúvame Pána Ježiša? Čítame si Jeho slovo každý deň? Hovoríme s Ním v modlitbe často? Alebo nás skôr otravuje, ignorujeme Ho a ideme k Nemu len vtedy, keď nám "horí pod zadkom"? 


Modlitba: Pane Ježiši, pomôž mi, aby som Ťa rada každý deň počúvala aj poslúchala. Ďakujem Ti, že cez Teba a vďaka Tebe, môžem byť Božím dieťaťom a Tvojim súrodencom. Chválim Ťa, lebo si slávny a jediný Boh a Tebe je poddaný každý. Si Pán a Kráľ a raz v sláve prídeš, aby si sa ukázal všetkým. Chcem Ťa čakať s radosťou. Amen. 


Pre najmenších: máš súrodencov? Ste k sebe vždy milí? Nakresli Ježiša ako svojho súrodenca a skús si premyslieť, aký by bol tvoj život, keby tu bol fyzicky prítomný - čo by ste robili, o čom by ste sa rozprávali, čo by nosil oblečené atď.?
Pre starších: Pán Ježiš bol slávnejší ako Dávid, lebo Ježiš je Boh - vedel by si vypísať všetko, čo ako Boh robil? Nejaké konkrétne skutky, ktoré človek urobiť nemôže? Máš aj ty učiteľa, ktorého rád počúvaš, lebo rozpráva zaujímavo? Možno by si mu za to mohol poďakovať nejakým obrázkom alebo aspoň slovom 
Pre najstarších: vedel by si v Biblii nájsť niečo o Dávidovi? Alebo možno na internete by si mohol nájsť, čo významné Dávid urobil, aký bol a pod.
Všeobecné: premýšľaj nad tým, či rád počúvaš Pána Ježiša a či si Jeho slovo čítaš každý deň. Ak to tak nie je: urob nápravu. Čas Adventu je na to ako stvorený