Kto bude prvý?

Kto bude prvý?

„Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých!“ – fuuuu, to je veta, čo? Komplikovaná? Poďme sa dnes na ňu trocha pozrieť. Ktoré slová v tejto vete nám najviac prekážajú, čo by sme nechceli byť? Jasnéééé – posledný a služobník. Uhádla som? Asi hej.

Slovo slúžiť pochádza z latinčiny ( ministrare) a ktoré slovo v slovenčine vám toto latinské slovo najviac pripomína? Žeby to bol minister? Ministri zastávajú v štáte jedni z najvyšších miest, a mali by svojou činnosťou slúžiť občanom a starať sa o dobrý chod štátu a rezortu, ktorý majú na starosti. V mestách a dedinách sú tiež rôzne zariadenia, ktoré poskytujú služby ( opatrovateľské služby, kadernícke  služby, kozmetika, manikúra, pohrebné služby) a tieto služby by mali byť k dispozícii všetkým ľuďom.

O službe hovorí dnes aj Ježiš: Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých!“ Položme si úprimne ruku na srdce a povedzme si pravdu, že ľudia o tom veľmi nechcú počuť – nech je posledný zo všetkých – ááááách, ktože chce byť dnes posledný? Veď každý sa tisne na predné miesta k moci a úspechu. A keď to Pán Ježiš vyslovil, tak to tak bolo asi už aj vtedy. Túžba po moci a prvenstve nie je žiadna novinka, žiadny trend modernej spoločnosti.

Apoštoli ( pamätáte sa koho tak nazývame? Pomôcku nájdete pri dátume 8.5.) namiesto toho, aby premýšľali o tom, čo im Ježiš hovorí o Jeho utrpení a smrti, sa medzi sebou hádajú, kto je medzi nimi väčší. Preto im Ježiš povedal tieto slová o službe a o prvom a poslednom. Toto ľudia neradi počujú. Teraz popremýšľajte nad mojou otázkou: Kto je dôležitejší – ten, komu slúži množstvo ľudí a má najviac podriadených – alebo ten, ktorý pomôže každému bez rozdielu a snaží sa urobiť ho šťastným? Príkladom v tomto je nám Pán Ježiš keď hovorí, že neprišiel na svet preto, aby sa nechal obsluhovať; ale prišiel na to, aby slúžil a slúžil až tak veľmi, že položil svoj život za nás.

Milí naši čitatelia, kamaráti – dobre si zapamätajte, že na prvé miesto sa nemôžeme dostať pomocou pästí a rozkazovaním a odstrkovaním iných; prvé miesto je vyhradené tým, ktorí slúžia a majú srdce otvorené pre iných. Snaž sa aj ty byť takým človekom! Amen.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.