Hromnice

Hromnice HTTPS://DETI.VIRA.CZ/KALENDAR/HROMNICE

Dnešný sviatok sa spája s udalosťou, pri ktorej Mária a Jozef priniesli Ježiša do chrámu. Takto sa Pánu Bohu "predstavovali" deti. Môžeme povedať, že je to akoby z časti náš krst. Aj ty si pokrstený? Vieš v akom kostole a kedy priniesli Pánu Bohu predstaviť teba? Skús si to zistiť.

Ale nebolo to len o predstavení, že: aha, Pane Bože, keby si nevedel, tak toto je náš syn, naša dcéra... Veď my predsa dobre vieme, že Pán Boh rozhodol, že sa narodíme a dobre nás poznal už pred naším narodením. Rodičia prišli za dieťatko poďakovať a priniesť obeť vďaky (holúbky alebo hrdličky). Dieťa je Boží dar. Aj tvoji rodičia sú za teba veľmi vďační. Veď sa ich opýtaj, určite ti povedia, že ťa ľúbia a že si bez teba nevedia predstaviť život. Možno by si im aj ty dnes mohol poďakovať alebo im niečo pekné nakresliť, hm?

V tom čase boli v chráme dvaja ľudia. Muž sa volal Simeon a žena sa volala Anna. Obaja už boli starí. Ale aj vo svojom vysokom veku mali sny. Ten najväčší sen bol, aby mohli vidieť a stretnúť Spasiteľa, ktorého Pán Boh v Starej zmluve zasľúbil poslať. Práve preto, že tento sen mali, často prichádzali do chrámu modliť sa za to. Mať sny je úžasné. A na veku pritom nezáleží. Keby sme nemali sny, náš život by bol smutný. Aký je tvoj sen a čo pre jeho uskutočnenie robíš? Modlíš sa za tento svoj sen?

Simeon a Anna sa splnenia sna a Božích zasľúbení dočkali. Boli šťastní, že Pán Boh mal zas pravdu a že sa narodil Ten, ktorý zachráni ľudí z hriechov a smrti. Simeon pritom povedal nádherné slová: Teraz už môžem zomrieť, lebo moje oči videli Spasiteľa. Simeon a Anna prežili život s Pánom Bohom a splnili svoju životnú úlohu. Aj tebe dal Pán Boh nejakú úlohu v živote. Si pripravený, pripravená ju naplniť? Urobiť to, k čomu ťa Pán Ježiš povolal? Najprv musíš zistiť - podľa povahy, darov, talentov, okolností, života - čo tým plánom je a potom ho máš s Božou pomocou zrealizovať.

Dnešný deň je teda vzácny sviatok a dalo by sa o ňom ešte viac napísať. No najdôležitejšie je zapamätať si, že Pán Boh plní sľuby a že Ježiš prišiel na svet, aby nás zachránil.

Ale skús odpovedať aj na všetky otázky v texte. Je dôležité si uvedomiť všetko to, o čom nám dnešný sviatok Predstavenie Krista v chráme, hovorí. Pekný a požehnaný deň vám prajem, ak sa ste sa dostali v čítaní až do konca