Dokážeš hodiť kameňom?

Dokážeš hodiť kameňom?

Dnes máme pred sebou príbeh o dvoch dlžníkoch. V tomto príbehu vidíme, ako sa zachoval pán k svojim dlžníkom a ako sa zachoval ten dlžník, ktorému bolo odpustené, k svojmu spolubratovi, ktorý mu dlhoval len 100 talentov.
Milí priatelia, je dôležité, aby sme sa zamysleli nad sebou; nie nad svojim okolím; ale nad sebou, a aby sme sa porovnali s tými dvoma dlžníkmi. Ku ktorému dlžníkovi by sme sa chceli prirovnať? K tomu, ktorý dlží 100 talentov alebo k tomu, ktorý dlží 10 000 talentov. Viete o tom, že náš dlh, ktorý máme voči svojmu Pánovi, teda Ježišovi Kristovi, je nesplatiteľný?! Náš dlh je tak veľký a našich hriechov je taaaak veľa, že to všetko my nikdy splatiť nemôžeme. Preto by sme sa mali prirovnať k dlžníkovi, ktorý dlhoval 10 000 talentov a mali by sme mať na pozore, aby sme sa ako ten dlžník nesprávali, ale aby sme aj my viny, dlhy a prehrešky ľuďom okolo nás odpustili – veď aj nám Pán Boh stále odpúšťa!
Keď sa Pána Ježiša pýtali: „Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť?  Až do sedem razy?“ Odpoveď Pána Ježiša bola: „Nehovorím ti, že až do sedem razy, ale až do sedemdesiatkrát sedem razy!“ - fuuuha, to je ale veľa, čo vy na to?
Deň má 24 hodín, týždeň má 7 dní – koľko razy teda máme odpúšťať a koľkokrát máme činiť pokánie z tých svojich dlhov, z tých svojich previnení? Milí naši čitatelia, rešpektujem sa navzájom, pretože tých našich dlhov voči sebe máme každý deň naozaj dosť; preto prirovnajme sa k tomu, ktorý mal vyšší dlh a zachovajme sa ako ten pán – Pán Ježiš Kristus – odpusťme a nezabudnime ako sa nemáme správať, ako nemáme hovoriť a ako nemáme konať.
Ak chceme, aby nám bolo odpustené, aj my musíme odpustiť a máme veru máme si čo odpúšťať, každý jeden z nás: lebo kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom. Amen

Úlohy:
1. Skús nakresliť dva mešce a na ne nakresli niekoľko talentov ( dnes by sme povedali mincí) – samozrejme na jednom ich bude menej a na druhom oveľa viac; ak už vieš písať pokojne na mešce napíš číslice sto a desaťtisíc.
2. Vypočítaj koľko je: sedemdesiat krát sedem
3. Popremýšľaj o tom, čo by tvoja mamka alebo ocko mohli tebe odpustiť; určite si vyviedol niečo, čo sa im nepáčilo a bolo by vhodné, aby si sa im za to ospravedlnil a uznal si si sám v sebe, že si  to robiť nemal.
4. Máš kamaráta, spolužiaka, učiteľa, suseda či kolegu v práci, na ktorého sa hneváš? Porozprávajte sa, odpusť mu, bude ti ľahšie na duši a tvoj deň i jeho bude krajší.
5. Máš niekedy chuť hodiť do niekoho kameň lebo sa na toho človeka tak veľmi hneváš? Urob snehovú guľu a do nej vlož svoj hnev a hoď ju do stromu, ona sa rozbije na maličké vločky a tak nech sa rozpadne aj tvoj hnev. Želám ti v tomto veľa múdrosti, rozvahy a sily.