Chcelo sa vám dnes vstávať?

Chcelo sa vám dnes vstávať?

Mali ste chuť ísť do školy?
Chcelo sa vám upratať riad a izbu?
Máte dnes lenivý deň?

Toto podobenstvo je o talentoch, hrivnách, o našich daroch a schopnostiach. O tom, že to, čo sme od Pána Boha dostali, máme používať na dobré, rozmnožovať, máme tým slúžiť iným... Ale.... Pýtam sa vás, čo nám v tom bráni?

Nudíme sa, nechce sa nám, nemáme náladu, neurobíme to, lebo nám to niekto prikázal, má to čas, načo sa ponáhľať a pod. Poznáte tieto výhovorky? Práve vďaka nim sme často podobní tomu poslednému sluhovi, ktorý dostal iba 1 peniaz. Chvála Bohu. Predstavte si, že by dostal 50 alebo 100 a nič by s nimi neurobil... To by bolo mrhanie darmi.

Ten sluha tvrdil, že na vine je jeho pán, lebo sa bál jeho reakcie. Ale to bola iba výhovorka. Aj my sa často vyhovárame a pritom je na vine len naša lenivosť, pohodlnosť, vzbura voči príkazom, naša pomalosť a pod.

Pán Boh nám dal dary. Aj ty nejaké máš - buď materiálne (hračky, peniažky), alebo duchovné (máš vieru a lásku a radosť v sebe). Pán Boh ťa obdaril aj duševnými darmi (vieš premýšľať, máš nápady, si kreatívny) alebo talentom (vieš spievať, hrať na hudobný nástroj, si manuálne zručný) a pod. To všetko máš rozmnožiť, použiť na dobro iných ľudí a na Božiu slávu.

Ak máš peniažky, nebuď lakomý a keď kupuješ čokoládu sebe, kúp ju aj spolužiakovi, ktorý nemá peniaze. Keď máš v srdci lásku, objímal smutných a pomáhaj utrápeným. Keď máš nápady, skús vymyslieť, ako by sa dala chrániť príroda alebo ako pomôcť mamičke, ktorá má viac detí a nemá jej kto pomôcť. Keď vieš hrať alebo spievať, ponúkni sa pani farárke alebo pánovi farárovi, že budeš členom detského spevokolu alebo hudobnej skupiny. A takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Viete aká je dnes naša úloha? Nebuďme leniví, pohodlní, nevyhovárajme sa, ale buďme dobrými sluhami, ktorí to, čo vedia, ovládajú a vlastnia dnes dajú do služby Pánu Bohu aj ľuďom.

A ešte jedna úloha: skús si premyslieť alebo sa opýtaj ľudí, ktorí ťa poznajú, aké máš ty dary, talenty, možnosti a schopnosti. Keď to zistíš, použi ich na dobro.

A ešte porozmýšľaj, ako by si mohol urobiť Pánovi Ježišovi radosť, čo by sa Mu páčilo, s čím by bol spokojný....

Prajem deň plný aktivity a nadšenia z toho, čo môžeme svetu a Pánu Bohu ponúknuť a čo aj nás robí šťastnými. Lebo tak to funguje: čím viac sa delíš, tým viac aj ty dostávaš.