...alebo zazeráš na mňa, že som dobrý?

 ...alebo zazeráš na mňa, že som dobrý?

Dnes ste si mohli prečítať naozaj krásny príbeh; krásne podobenstvo. Len tak, zo zvedavosti sa vás opýtam, či si ešte pamätáte čo to – podobenstvo- je. Tak, ako ste na tom? Pamätáte si to? Ak, áno – výborne; ak, nie – nič sa nedeje; pomôžem ti a prezradím ti, že podobenstvo je príbeh, v ktorom Pán Ježiš vysvetľuje svojim poslucháčom dôležité a niekedy ťažšie pochopiteľné pravdy.
Tak pozrime sa na dnešný príbeh. Hospodár potreboval ľudí, ktorí budú na jeho vinici pracovať. A tak na úsvite, keď začalo svitať vyšiel si najať robotníkov; niekoľkých hneď aj našiel a sľúbil im za ich prácu jeden denár. Okolo 9:00 urobil to isté a okolo 12:00, 15:00 a 17:00 urobil to isté, teda najal si robotníkov, ktorí budú pracovať na jeho vinici a sľúbil im denár.
Deň sa chýlil k večeru prišiel čas výplaty. Začal teda vyplácať a ako prvý výplatu dostali tí, ktorí prišli na vinicu ako poslední  a dostali denár. Nooo tak tí, ktorí pracovali od rána sa už tešili, že dostanú aspoň 12 denárov, veď pracovali od skorého rána; keď prišiel rad na tých, ktorí pracovali od 9:00 a na tých, ktorí pracovali od svitania – boli veeeeľmi prekvapení; tiež dostali jeden denár. A začalo sa šomranie, nespokojnosť a nenávistné pohľady. Hospodár sa ich vtedy opýtal: či zazeráš na mňa, že som dobrý?
Samozrejme, tí, ktorí pracovali od rána sa považovali za lepších, za tých, ktorí sú hodní viac, teda čakali, že dostanú veľkú odmenu a teda vám poviem, vôbec neboli spokojní a už vôbec neboli vďační. Zazerali a šomrali na tých, ktorí prišli až tretej hodine alebo dokonca až o piatej hodine a tiež dostali denár. Čo si myslíte vy, milí čitatelia, bolo to spravodlivé?
V tomto podobenstve je ukázané ako hospodár, Pán Boh, úžasne vyvážil milosrdenstvo a spravodlivosť.
a) Prví, ktorí prišli na úsvite sa zjednali za denár a aj ho dostali – to je spravodlivosť.
b) Druhí, ktorí prišli pred koncom prác sa tiež zjednali za denár a tiež ho dostali – to je milosrdenstvo.
Či môže v tomto prípade niekto škaredo zazerať na hospodára, že je dobrý? Či môžeme na Pána Boha zazerať za to, že je štedrý a každý kto pracuje na Jeho vinici dostane i spravodlivosť i milosrdenstvo? Či si nedoprajeme jeden druhému dobré? Hospodár, Pán Boh, doprial dobré každému, to znamená, že Božie kráľovstvo je aj pre tých, ktorí prídu neskôr, aj tesne pred záverečnou.
Dôležité, milí naši čitatelia, je to, aby kým žijeme a sa prechádzame po krásnej Pánovej vinici sme každému priali dobré a nech pritom pokojne na nás aj ľudia zazerajú.         
Amen


Aktivity

1. Pokús sa nakresliť vinicu s východom  i západom slnka.
2. Poznáš najznámejšie vinárske oblasti na Slovensku? Vedel by si vymenovať aspoň 3? Pri pátraní po vinárskych oblastiach Slovenska môžeš použiť i internetový prehliadač.
3. Skús popremýšľať či už v tvojom živote bola taká situácia keď si urobil niečo dobré a napriek tomu ľudia na teba zazerali a nerozumeli tomu.