Kantorský kurz v Prešove

Kantorský kurz v Prešove

Milí priatelia, pozývame vás na Kantorský kurz ECAV. Kurz organizuje Výbor cirkevnej hudby a hymnológie (VCHaH) ECAV v spolupráci s Edukačno-misijným centrom (EMC) ECAV. 

Lektori odporúčajú každému účastníkovi kurzu, aby si priniesol materiály, z ktorých sprevádza služby Božie a tiež 10 piesní na prekonzultovanie s lektorom. Účastníci kurzu môžu konzultovať s lektormi aj odbornú organovú literatúru. Ďalšie skladby, predohry a materiály pre kantorov prinesú lektori. 

ONLINE formulár na prihlásenie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu1mbY8JfO-HzX3G_zQldKwJ_rpR1EBhgtJZhOvjIeZbiaNw/viewform
Účastnícky poplatok za kurz je 20€. 
Potvrdenie o úhrade prosím pošlite na adresu: vzdelavanieemc@ecav.sk