Hudobno-recitačný koncert v Prešove

Prijmite pozvanie na krásny koncert v Prešove.